Gå til Tekst
Gå til Tekst
REDX™ på sædruta fra 29. oktober

REDX™ på sædruta fra 29. oktober

Fra og med 29. oktober distribueres REDX™ ut i en del sædbeholdere rundt om i landet. Fram til nyttår er det 50 kr rabatt på REDX™.

REDX™ er Genos egenproduserte kjønnsseparerte sæd på NRF. Vi skal nå distribuere noe REDX™ med sædruta, så det er tilgjengelig i utvalgte beholdere og da ikke må spesialbestilles.

Tilgjengelighet i dunkene

Hvilke inseminører som får REDX™ i dunken sin finner du i denne oversikten:

Inseminører som får REDX™ pr. 15.10.18 (PDF)

Inseminører som får REDX™ pr. 15.10.18 (excel)

 

Alle inseminører med over 500 insemineringer får tilbud om REDX™ i dunken. Ved første utlevering blir det delt ut ca 20-40 doser pr beholder.
Utkjøringen starter i uke 44, fra og med mandag 29. oktober.

Områder som ikke får REDX™ i første omgang

I de områdene som ikke får utlevert REDX™ i denne omgang, kan de som ønsker det etterspørre dette hos inseminør og få utdelt noen doser fra sædruta.

 

Ved ønske om spesifikke okser som ikke er tilgjengelig på ruta må disse spesialbestilles. Det gjøres på vanlig måte via oksekatalogen på web og man må betale ekspedisjonsgebyr.

 

Les mer om bruk av REDX™ her


Til toppen