Gå til Tekst
Gå til Tekst
Raskere svar på genotyping av NRF-hunndyr

Raskere svar på genotyping av NRF-hunndyr

Geno har nå inngått avtale med et nytt laboratorium med større kapasitet. Vi blir derfor mer leveringsdyktige på GS-resultater.

I løpet av det første året produsenter selv har kunnet bestille genotyping av hunndyr, så vi at antall bestillinger var langt over det vi forventet. Dette var en gledelig nyhet, men det hadde også en bakside. Vi opplevde at vi ikke hadde stor nok kapasitet til å ta unna alle prøvene innen den tiden vi hadde lovet.


Vi inngikk derfor et samarbeid med et ekstra laboratorium i desember 2017, som skulle hjelpe oss med genotyping. Dessverre opplevde vi veldig lang ventetid ved denne laben. Vi tok derfor kontakt med flere laboratorier for å finne et som hadde stor nok kapasitet og som var konkurransedyktig på pris. Dette er en prosess som har tatt litt tid, men nå har vi startet et samarbeid med et laboratorium i Danmark.

Leveringstid på GS-resultatene

Leveringstiden på genotypene fra laben reduseres betraktelig, slik at vi igjen kan levere svar på GS-prøver innen 6-10 uker etter at Biobank har mottatt ørevevsprøvene.

 

På medlem.tine.no, på siden «Avlsverdier NRF», vises dato og status: «Prøve mottatt» når Biobank har fått inn prøven av dyret.

 

Vi skal nå være ajour med alle GS-prøver bestilt av produsent som er sendt inn og mottatt av Biobank. Alle som sendte inn prøve som ble mottatt av Biobank før sommeren skal ha fått resultater i august og september.

Dyr som har feilet i analysen

Det kan være enkelte kyr som fortsatt mangler resultat fra genotypingen. Grunnen til dette er mest sannsynlig at de har feilet i analysen og må genotypes på nytt.

 

Får du tilsendt nytt prøvemateriell på et dyr som det allerede er tatt prøve av, kan det være fordi dyret har feilet i analysen og vi trenger å innhente nytt prøvemateriell. Dette er i så fall opplyst i informasjonsskrivet som følger med prøvemateriellet. Det er viktig at det da tas en ny prøve og at denne sendes inn for at dyret skal få resultater fra genotyping. Dette koster ikke noe ekstra.

Mangler du svar på mange dyr som du sendte inn prøver på før sommeren?

Hvis du opplever ikke å ha mottatt svar på prøver som ble sendt inn før sommeren på et stort antall dyr i din besetning, ber vi deg ta kontakt med Geno sitt kundesenter på mail, post@geno.no. Oppgi produsent og ørenummer på dyrene du mangler svar på, slik at vi kan undersøke de enkelte dyrene.

 

Her kan du lese mer om genotyping av NRF-hunndyr

 


Til toppen