Gå til Tekst
Gå til Tekst
Prøveversjon av nye Geno avlsplan

Prøveversjon av nye Geno avlsplan

Geno jobber med å få på plass en ny versjon av Geno avlsplan. Snart publiseres en prøveversjon med deler av funksjonaliteten til ny versjon.

Når du logger deg inn i Geno Avlsplan får du snart opp en knapp på linjen på toppen av siden der du kan logge deg inn i den nye versjonen. Her kan du teste, samt komme med en tilbakemelding til oss.

 

Knappen er enda ikke på plass men vil du prøve den nye versjonen allerede nå, klikk her

Hva inneholder prøveversjonen?

Denne versjonen av avlsplan er ikke ferdig, men du kan teste ut deler av funksjonaliteten. Her får du se oksevalg som er bedre tilpasset dagens avlsopplegg.

 

Tildelingen av okser vil nå skje etter følgende prinsipper:

  • Kyr/Kviger som det er vanskelig å finne gode okser til prioriteres. Dette vil typisk være dyr med flere svake indekser.
  • For de kvigene /kyrne som har ingen eller få svakheter, prioriteres okser som er lite brukt og oksene med høyest avlsverdi.
  • Med denne tildelingen ønsker vi å oppnå at du som bruker får en besetning med jevnt gode egenskaper på dyra dine, samtidig som vi sørger for at alle eliteoksene blir brukt.

Ellers er det nå kommet inn en mulighet for å velge mellom to ulike okseutvalg. Dette har vært et etterspurt ønske for å unngå at det ikke er samsvar mellom avlsplan og innhold i dunk når nytt eliteokseutvalg kommer.

 

Alle NRF-dyr kommer ut med oksevalg. Dette er for å ta høyde for seine omløp.

 

Dette er foreløpig en versjon der du ikke har mulighet for å legge inn noen egne valg. Valg fra den gamle versjonen tas det heller ikke hensyn til. Dette skal det gradvis utvikles ny funksjonalitet for.

 

Les mer om den nye Geno avlsplan i Buskap 7-2018


Til toppen