Gå til Tekst
Gå til Tekst
Prisøkning på andre melkeraser

Prisøkning på andre melkeraser

I starten av juni ble det foretatt en prisjustering på NRF-sæd og gamle raser. Fra 1. september justeres pris på andre melkeraser.

På styremøtet i august vedtok styret at pris på konvensjonell sæd av rasene Holstein, Jersey, Fleckvieh (Melkesimmental) og Brown Swiss økes med 10 kroner med virkning fra 1. september 2018. Kjønnsseparert sæd av Holstein, Jersey og Viking Rød økes med 25 kroner fra samme tidspunkt.


Til toppen