Gå til Tekst
Gå til Tekst
Prisendringer fra 1. januar 2020

Prisendringer fra 1. januar 2020

Styret har vedtatt budsjett for 2020.  Prisendringer fra og med 1. januar er å finne i artikkelen nedenfor.

 

 

Sæd – pris per dose (for medlemmer)

 

Ny pris

Gammel pris

1. Tilbudsokser NRF-elite

140,-

90,-

2. NRF-elite t.o.m. avlsverdi 19

170,-

(slått sammen kat. 2 og 3)

4. NRF-elite med avlsverdi 20 t.o.m. 24

220,-

235,-

5. NRF-elite med avlsverdi 25 t.o.m. 29

270,-

285,-

6. NRF-elite med avlsverdi 30 t.o.m. 34

320,-

335,-

7. NRF-elite med avlsverdi over 34

370,-

385,-

8. Kjøttfe ungokser

260,-

247,-

9. Kjøttfe eliteokser

335,-

320,-

10. kjøttfe bruksokse

295,- 

285,-

11. Telemarksfe

290,-

200,-

12. Sidet Trønder- og Nordlandsfe (STN)

290,-

200,-

13. Andre gamle raser

290,-

200,-

 

Oppgitte sædpriser gjelder for medlemmer i Geno. 

For ikke-medlemmer er doseprisen kr 25,- høyere for alle raser unntatt Sidet Trønder- og Nordlandsfe og Telemarksfe.  

 

Endringer inseminering

 

Ny pris

Gammel pris

Utført av veterinær

375,-

365,-

*Rabatt på inseminasjon av kviger for medlemmer av Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen

0,-

40,-

Besøksavgift uten samtidig inseminasjon (veterinær) 

240,-

230,-

Oppgitte priser gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer i Geno.

 

I tillegg blir det noe endringer på pris på importsæd:

  1. Viking Rød fra kr 355 til kr 360 per dose
  2. Holstein økes med kr 15,- 
  3. Jersey kr 387(billig sæd) (fra kr 135 til kr 150 i påslag) Jersey som ikke er på sædruta kr 425,- til kr 440,- (elitesæd)
  4. Brown Swiss fra kr 340 til kr 355
  5. Melkesimmental fra kr 330 til kr 345
  6. Økt påslaget for import/spesialbestilling fra kr 185 til kr 200,-

Til toppen