Gå til Tekst
Gå til Tekst
Prisendringer fra 1.januar og rettelse oksekatalog

Prisendringer fra 1.januar og rettelse oksekatalog

Under styremøtet 11. desember ble det gjort noen prisjusteringer. Det har også sneket seg inn feil dosepris på Angus ungokser i oksekatalogen på papir.

På styremøte 11 desember ble følgende prisendringer vedtatt:
Inseminasjonshonoraret øker med kr 10,-

  • Ny pris Inseminering utført av semintekniker kr 335,- fra 1 . januar 2019
  • Ny pris Inseminering utført av veterinær kr 365,- fra 1. januar 2019

 

Tillegg for SpermVital-sæd øker med kr 20,- til kr 120,-

 

Ekspedisjonsgebyr ved spesialbestilling via Genos oksekatalog endres fra kr 300,- til kr 450,-

 

Vi minner om at REDXTM har hatt redusert pris (kr 250,-) som endres tilbake til ordinær pris (kr 300,-) fra 1. januar 2019.

Salg av oksekalv og etterbetaling per solgte dose

Styret har også vedtatt at pris på oksekalv innkjøpt til Geno skal heves til  kr 15 000,- (det samme som for kviger) fra 1. januar 2019.

 

I tillegg har oppdretter av okser som blir tatt i bruk som eliteokser til nå fått kr 1,- per dose for sæd brukt i Norge. Dette er vedtatt fjernet og siste utbetaling blir derfor i februar 2019 (for 2018).

Feil dosepris på Angus ungokser i oksekatalog

Det er oppgitt feil dosepriser fra Geno på semin av ungokser av rasen Aberdeen Angus i oksekatalogen på papir. Riktig pris er kr 247,- per dose. Priser oppgitt i oksekatalogen på papir er for ikke-medlem, og priser på web er medlemspriser.

 

I Genos oksekatalog på web er prisen korrekt.

 

Det er også oppgitt feil i annonse på side 39 om bruk av kjøttfe på NRF- kviger. Riktig er at det anbefales kun å bruke Hereford og Aberdeen Angus av kjøttferasene på godt utviklede NRF-kviger.


Til toppen