Gå til Tekst
Gå til Tekst
Prisdryss på Store Ree

Prisdryss på Store Ree

Under Genos årsmøtemiddag på Store ree 21. mars ble Avlsstatuett for 2016, eksportpris for 2016 og Norturas kjøttpris 2016 tildelt oppdrettere av de prisvinnende NRF-oksene. 

Tirsdag 21. mars ble flere priser overrakt under årsmøtemiddagen på Store Ree seminstasjon i Stange. Det var god stemning under årsmøtemiddagen, og med varamøteleder i årsmøtet Åsmund Nordstoga som toastmaster ble det en ekstra musikalsk kveld. 

Genos avlsstatuett for beste NRF-okse 2016

Genos avlsstatuett blir tildelt oppdretter av den beste norskfødte eliteoksen brukt i foregående kalenderår. Rangeringa blir gjort etter samlet avlsverdi.

 

I år ble prisen overrakt til oppdretterne Tove Aasheim og Ole Morten Holsen fra Haus i Hordaland for NRF-oksen 11789 Mæle. Det var gjevnt i innspurten i år da det var to okser som lå på samme avlsverdi. Vinneren måtte skilles med desimaler og 11789 Mæle vant med 0,16 mer i samla avlsverdi. 

 

11789 Mæle er en jevnt over god okse som gir fruktbare døtre som produserer godt med melk og kjøtt, har gode jur, er friske og har godt lynne. Mora til Mæle beskrives som ei kjempeku med god produksjon som til sammen fikk fire kalver.

 

Oksen kommer fra Mæle gård i Osterøy. Gården har omtrent 300 dekar innmark. Tove Aasheim og Ole Morten Holsen driver gården sammen. Tove driver gården på fulltid og Ole Morten har jobb ved siden av. De har en kvote på ca. 145 000 liter med ett mål om å øke til 200 000 på sikt. De har melkerobot og 21 årskyr med fullt påsett. De trives veldig godt med en slik størrelse på bruket.

 

– Det er morsomt å få dele ut avlsstatuetten til en okse som er så populær i markedet som det NRF-oksen 11789 Mæle er, sier Jan Ole Mellby, styreleder i Geno.

 

Les mer i pressemeldingen om overrekkelsen av avlsstatuetten her

Genos Eksportpris 2016 til far og sønn

Geno sin eksportpris skal deles ut hvert år til oppdretter av den NRF-oksen det har vært størst sædeksport av, regnet i kroner, bruttoverdi i regnskapsåret.

 

Genos eksportpris for 2016 deles mellom Ommund og Torbjørg Braut for NRF-oksen 10177 Braut, og Barbro Braastad og Bjørn Sønstevoldhaugen for NRF-oksen og Braut-sønnen 11078 Gopollen. Det er spesielt at to NRF-okser har bidratt like mye til inntjening fra doser solgt internasjonalt i 2016. Disse to oksene har stått for over 20 prosent av salget internasjonalt i 2016, kunne Lars Kristian Bredahl, leder for internasjonalt salg, fortelle. I tillegg er disse to NRF-oksene far og sønn og der faren hadde sine svakheter har sønnen sine styrker!

Legenden 10177 Braut

Dette er sjette gang oppdretterne av 10177 Braut mottar eksportprisen. Denne oksen har vært svært populær internasjonalt, og har fortsatt positiv avlsverdi på tross av at han er nesten 15 år gammel. Han er også den eldste NRF-oksen Geno har hatt.

 

10177 Braut ble første gang eliteokse i 2008, og det har vært brukt om lag 63 000 Sæd-doser av oksen nasjonalt. Det er nå lenge siden oksen gikk ut av bruk i Norge men internasjonalt har han til sammen over alle år (per 1. mars 2017) solgt 386 878 doser spredt på mer enn 28 land.

 

Oksen 10177 Braut (far: 06620 Krejstad, mf: 04843 Kjær) ble født hos Braut Samdrift DA i 2002. Nå er det sønnen Elling og svigerdatteren Inger Marie som driver gården. Det er foreldrene til Elling, Torbjørg og Ommun Braut som er oppdrettere av den produktive oksen, men i år var det Elling og kona Inger Marie som mottok prisen.

 

Under overrekkelsen sang Harald Kleiva, som har vært røkter for Braut i mange år, en egen sang til ære for oksen. 

11078 Gopollen – den nye stjerna og en god allrounder

NRF-oksen 11078 Gopollen fikk avlsstatuetten under årsmøtet i Geno i 2016. Oppdrettere er Barbro Braastad og Bjørn Sønstevoldhaugen fra Fåvang i Oppland. Oksen er født 2. juli 2009, og er sønn av 10177 Braut.

 

Gopollen ble valgt ut som eliteokse for Norge i mars 2015, men er nå ikke lenger i bruk nasjonalt. Oksen holder seg godt med en samlet avlsverdi på 34 og vil selge doser på eksportmarkedet lenge framover da han er en veldig god produksjonsokse som jevnt over er god på alle egenskaper.

 

Det har til sammen over alle år (per 1. mars 2017) blitt solgt om lag 82 000 Sæd-doser internasjonalt til 10 forskjellige land. Det ble også brukt om lag 51 000 sæd-doser av oksen i Norge før den ble tatt ut av bruk nasjonalt.

 

– Husdyr, spesielt ku, har vært en stor interesse for meg siden jeg var barn. Jeg har alltid hatt et nært og kjært forhold til dyra på garden. Avlsinteressen har jeg nok arvet etter min far som i tillegg til å være bonde også var inseminør, sa Barbro Braastad under overrekkelsen av avlsstatuetten i 2016.

 

Hun og mannen Bjørn Sønstevoldhaugen tok over gården Prestangen i 2002. Garden er et gjennomsnittsbruk med ei melkekvote på 180 tonn og 25 kyr i produksjon. I tillegg til melkekyr har de også noen ammekyr samt noe sau og gris. Både Barbro og Bjørn arbeider fulltid på gården. De disponerer om lag 350 da jord, hvorav om lag 250 da på fjellet der de har setra Gopollen, ca. 1000 meter over havet. Det er her oksen Gopollen har navnet sitt fra.

 

NRF-oksen 11078 Gopollen er også far til kua som per februar 2017 hadde høyest avlsverdi i Norge, så her kan en bokstavelig talt si at gode gener går i arv!

 

Les pressemeldingen om Genos eksportpris 2016 her

Norturas pris til beste NRF-kjøttokse

Prisen for beste NRF-kjøttokse blir tildelt oppdretter av den norskfødte oksen i foregående kalenderår som har høyest oppnådde kjøttindeks. Oksen må enten være brukt som eliteokse eller spesialokse for kjøtt og ha en kjøttindeks på 110 eller mer.

 

I forbindelse med Genos årsmøte ble Per Magnus og Lise L. Værdal fra Inderøya i Nord-Trøndelag tildelt Norturas pris for beste NRF-kjøttokse for NRF-oksen 11330 Sakshaug. Oksen har hele 139 i indeks for kjøttproduksjonsegenskapene. Prisen ble overrakt av Hilde Stokke Odden fra Nortura.

 

11330 Sakshaug ble eliteokse i oktober 2016, og har levert 8682 sæd-doser (per 1. mars 2017) til norske melkekyr. Etter avlsverdiberegningen 8. februar i år fikk oksen en samlet avlsverdi på 27. og oksen har delindeks på 139 for kjøtt. Han er dermed den beste NRF-oksen for kjøtt av oksene som ble brukt som eliteokser i 2016. 11330 Sakshaug er fortsatt med på listen over eliteokser etter første eliteokseuttak i 2017.

 

NRF-oksen 11330 Sakshaug ble født 25.04.2011 på gården Sakshaug Berg på Inderøya i Nord-Trøndelag. På Sakshaug Berg driver Per Magnus og kona Lise med kombinert melke- og kjøttproduksjon, i tillegg til at de også driver Husfrua gårdshotell med 3 ansatte. De har 330 tonn melkekvote og ca. 45 årskyr samt kjøttproduksjon med ca. 20 ammekyr. De har ca. 400 dekar dyrka mark og ca. 300 dekar beite.

 

Per Magnus forteller at de ikke har hatt spesielt fokus på egenskapen kjøtt alene, men de ønsker å ha gode kombinasjonskyr og har god kjøttfylde på dyra. De bruker avlsrådgiver fra Tine for å få hjelp til å gå igjennom hvert dyr for oppsett av avlsplan for hele besetningen.

 

Les pressemeldingen om Norturas kjøttpris her


Til toppen