Gå til Tekst
Gå til Tekst
Prisdryss på Særheim

Prisdryss på Særheim

Under åpent avlsmøte på Særheim 13. juni ble hele tre avlsdiplomer og en 100-tonnerdiplom overrakt.

Åpent avlsmøte på særheim holdes etter hvert eliteokseuttak i regi av Geno-utvalget i sørvest og det var om lag 40 oppmøtte på junimøtet.

 

Hele tre avlsdiplomer og en 100-tonnsdiplom ble overrakt under møtet. Diplomene ble overrakt av Ole Magnar Undheim, som er styremedlem i Geno fra område sørvest. Under overrekkelsen ble også prismottagerne utfordret til å si litt om mor til eliteoksen/kua som har produsert over 100 tonn. 

Avlsdiplom

 

 

Tommy Skretting mottok avlsdiplom for oksen 11284 skretting. Foto: Tore Joa

 

Tommy Skretting mottok avlsdiplom for oksen 11284 skretting på vegne av samdriften Skretting Ku,4360 Varhaug. Faren til oksen er 22016 A Linné, farfar er 22004 Orraryd og Morfar er 5603 Lien.

 

 

Tor Bjarte Grødem mottok avlsdiplom for 11833 Knappholen. Foto: Tore Joa.

 

Tor Bjarte Grødem og Anne Frøyland,4346 Bryne, mottok avlsdiplom for 11833 Knappholen. Faren til oksen er 11060 Nymoen, farfar er 22009 Långbo og morfar er 10540 Eik.

 

 

Torbjørn Garborg mottok avlsdiplom for oksen 11827 Garborg. Foto: Tore Joa.

 

Torbjørn Garborg, 4346 Bryne, mottok avlsdiplom for oksen 11827 Garborg. Faren er 22025 Vr Viro, farfar er 23009 S Velpass og morfar er 28004 R David.

100-tonnerdiplom

 

Inga Skretting Timpelen og Lars Byberg Timpelen mottok 100-tonnerdiplom for Kua 1183 Litago, som er på bildet i bakgrunnen. Foto: Tore Joa.

 

Inga Skretting og Lars Byberg Timpelen fikk overrakt 100-tonnerdiplom for Kua 1083 Litago.

 

Kua ble født 31.12 2005 og faren til kua er 5603 Lien. Den melker nå på sin 10 laktasjon, og har en livstidsproduksjon på 104 tonn.

 

1083 Litago er ei flott og holdbar ku. Den er middels stor, med sterk overlinje og svært tørre og gode bein. Kua har også et godt jurfeste foran, godt midtbånd, perfekt speneplasering og Kalvingsintervall på 11,7 mnd.


Til toppen