Gå til Tekst
Gå til Tekst
Pris på NRF-sæd reduseres fra 1. juni

Pris på NRF-sæd reduseres fra 1. juni

Prisen på NRF-sæd reduseres med kr 30,- fra 1. juni 2020 (bortsett fra NRF-tilbudsokser). Det jobbes også med å få på plass et nytt prissystem.

Styret i Geno har vedtatt at prisen på NRF-sæd reduseres med kr 30,- fra 1. juni 2020, med unntak av NRF-tilbudsokser.

 

Priskategori

Nåværende pris

Ny pris fra 1. juni

NRF-elite t.o.m. avlsverdi 19

170,-

140,-

NRF-elite med avlsverdi 20 t.o.m. 24

220,-

190,-

NRF-elite med avlsverdi 25 t.o.m. 29

270,-

240,-

NRF-elite med avlsverdi 30 t.o.m. 34

320,-

290,-

NRF-elite med avlsverdi over 34

370,-

340,-

Oppgitte sædpriser gjelder for medlemmer i Geno. 

For ikke-medlemmer er doseprisen kr 25,- høyere.

Ny prismodell

I forkant av budsjettbehandlingen for 2021 skal det legges fram et nytt forslag til prissystem. Dette skal være mindre følsomt for endringer i avlsverdier, men samtidig ivaretar at avlsverdi gir kvalitet.

 

Med dagens prismodell hopper prisen opp og ned, og er slik sett veldig følsom. Vi skal fortsatt prise på kvalitet, men må ha en modell som er forståelig og god.


Til toppen