Gå til Tekst
Gå til Tekst
PAG drektighetstest – Nå raskere og enklere

PAG drektighetstest – Nå raskere og enklere

PAG er en drektighetstest som gjøres på melk. Prøven kan nå tas allerede fra dag 28 etter inseminasjon og sendes med tankbilen.

Siden 2016 har Geno og Tine samarbeidet om en drektighetstest for ku og geit. Testen er et supplement til vanlig drektighetskontroll utført av veterinærer eller semintekniker.

 

Analysen gjøres på melk og utføres på Mastittlaboratoriet i Molde. Testen identifiserer et protein, pregnancy associated glycoprotein (PAG), som skilles ut fra embryoets (befruktet eggcelle) fosterhinner og kan påvises i blod og mjølk. Proteinet er spesifikt for drektighet og testen har en sikkerhet på 97-98 prosent.

Tidlig diagnostikk og enkel levering

Dyr kan testes fra dag 28 etter inseminasjon/paring.

 

Mjølkeprøver skal tas ut OLA-beger med bromopoltablett og helles over i vanlige speneprøveglass. Så sendes prøven med tankbilen.

 

Prøvene med utfylt rekvisisjon legges i adressert forpakning og legges ved melketankens tappekran. Tine sørger for at prøven raskt sendes videre til mastittlaboratoriet i Molde.

 

Alt etter antall prøver som ønskes undersøkt per innsending kan en velge å bruke pakning for enkeltspeneprøver eller besetningsspeneprøver. Husk å merke av for PAG på emballasjen.

 

Pakninger for speneprøver bestilles her, eller via mobilassistenten. Rekvisisjonsskjema for PAG-undersøkelse lastes ned fra medlem.tine.no. Dersom en bruker flere pakninger, må det vedlegges utfylt rekvisisjonsskjema i hver enkelt pakning.

Sikre svar

Analyseresultatet rapporteres direkte fra laboratoriet til Husdyrkontrollen. Du finner svar på enkeltkyr i Fjøsloggen (https://medlem.tine.no), senest 8-10 dager etter at prøven er sendt med tankbilen.

 

For å være sikker på at svaret kommer før 6 uker, må prøven sendes senest 32 dager etter inseminasjon.

 

Det er avgjørende at testresultatene foreligger før dag 42 for å kunne gi tomme kyr en ny sjanse. Pris per enkeltprøve er kr 80,- + mva og blir fakturert fra Tine.

 

Les mer om PAG-testen her

 

Se video der Per Gillund går igjennom PAG-drektighetstest - Hva, hvordan og hvorfor nedenfor

 

 

Se videoen på YouTube her

 


Til toppen