Gå til Tekst
Gå til Tekst
P i navnet for kolla okser

P i navnet for kolla okser

For å synliggjøre NRF-okser som er kollete markeres disse nå med P i navnet. P står for «polled» som er engelsk for kollet.

Dyr som er heterozygot kollet får en P i navnet, og dyr som er homozygot kollet (og dermed kun får kollete avkom) markeres med PP.

Brukes internasjonalt

Markering med P og PP etter navnet til kollete okser er noe som brukes mye internasjonalt. Blant annet bruker Viking Genetics dette på sine okser. Det blir også brukt på norske kjøttfeokser. Geno har også fått innspill på dette, og ønsker også nå å markere kollete NRF-okser med denne benevnelsen.

Starter med nye okser

P og PP blir tatt med i navnet til nye kollete NRF-okser som skal inn i sædproduksjon. Det vil ikke bli inkludert i navnet til okser med lavere stamboknummer enn disse. De første to NRF-oksene som har P i navnet er 12045 Linland P og og 12052 Raset P. Dette er okser som ble godkjent i okseuttak 17. juni og som skal til Store Ree og starte sædproduksjonen på ettersommeren.

 

Her kan du lese mer om hornstatus


Til toppen