Gå til Tekst
Gå til Tekst
Opphør av SMS for genotyping av kalv for Geno

Opphør av SMS for genotyping av kalv for Geno

Geno sender nå ikke lenger ut SMS-meldinger for potensielle seminokse- og embryodonor-emner.

Frem til nå har produsenter som venter kalver listet ut som potensielle embryodonor- og seminokseemner, mottatt en SMS fra Geno. Denne ble sendt ut tre dager før forventet kalving, med beskjed om at den ventede kalven potensielt er av interesse for Geno. Dette ble gjort for at produsenten skulle registrere kalven raskt inn i Kukontrollen.

 

Geno har nå valgt å slutte å sende ut disse SMS-meldingene. Produsenten vil fremdeles finne kalvene som til enhver tid er potensielle emner i Kukontrollen, i listene for embryo- og seminokseemner.

Hyppigere justering av utlistingskriterier

Bakgrunnen for denne endringen er at utlistingskriteriene har endret seg fra å bli justert 1-2 ganger per år til en gang per måned. Dette gjøres for å sikre at vi genotyper de riktige kalvene etter hver okse. Ved justering av utlistingskriteriene faller noen kalver ut av lista mens nye kommer til.

 

Dette medførte at noen produsenter som fikk tilsendt SMS-melding om at den ventede kalven var et potensielt emne, ikke fikk tilsendt prøveutstyr etter kalving fordi kalven var blitt uaktuell i mellomtiden. Dette vistes da kun ved at kalven ikke lenger lå i listen over seminokseemner eller embryoemner i Kukontrollen. Dette førte derfor til en del misforståelser.

 

Det er så langt i år kjøpt in 62 kvigekalver 105 oksekalver født i 2019. De fordeler seg på 51 fedre og 79 morfedre. 9 % av de innkjøpte kalvene er homozygot kolla og 36 % heterozygot kolla.


Til toppen