Gå til Tekst
Gå til Tekst
Økt fokus på jur i avlsmålet for NRF

Økt fokus på jur i avlsmålet for NRF

Nytt avlsmål for NRF vedtatt på styremøtet i april. Den største endringen er 3 vekttall økning på jur slik som mange har ønsket. Endringene tas i bruk fra og med granskingen i juni (gransking 2-2015).

I høringene for avlsmål har det kommet mange og gode innspill fra eierne våre. Profilen i avlsmålet ligger da også fast etter styrets vedtak nå i april.

 

Vektene på melk og kjøtt opprettholdes som de er, 28 på melk og 6 på kjøtt.

 

Mastitt og celletall reduseres med 3 vekttall og ligger nå på 18 vekttall. Det er disse vektene som overføres til jur. Forholdet mellom klinisk mastitt og celletall vil foreløpig beholdes som i dag, men vil bli tatt opp som en sak i styret senere.

 

Egenskapen bein og klauvhelse skilles i to separate egenskaper.

 

I egenskapen andre sjukdommer inkluderes etter hvert flere sjukdommer enn i dag, blant annet kalvehelse og fruktbarhetsrelaterte sjukdommer.

 

Egenskapen lynne er redusert fra 2 til 1 vekttall. Dette fordi det er en veldig vanskelig egenskap å definere, og det vil jobbes med å utarbeide en bedre definisjon av denne.

 

Utmelkingshastighet fjernes i samla avlsverdi. Egenskapen vil fortsatt presenteres med en egen indeks i oksekatalogen, slik at den som vil kan benytte den i avlsplanleggingen i besetningen. 

Arbeidet med avlsmålet fortsetter

Sammen med endringene av vekttallene i avlsmålet, er det også viktig å huske på at det hele tiden skjer tekniske forbedringer og at avlsframgangen sikres på flere vis. Det kommer til å bli gjennomført nye metoder for beregninger av flere av egenskapene i løpet av de neste to årene. I tillegg ser styret for seg at det innen rimelig tid også er sannsynlig å få med egenskaper som holdbarhet og fôreffektivitet. Når disse nye egenskapene kommer, blir det en diskusjon om de skal innlemmes i avlsmålet eller bare presenteres som egne indekser i oksekatalogen slik som det gjøres for mange andre egenskaper.

 

Avlsmålet for NRF før og nå:

Egenskap Vekttall før  Nye vekttall fra og med juni 2015 
Melk 28 28
Mastitt og celletall 21 18
Fruktbarhet 18 18
Jur 15 18
Kjøtt 6 6
Klauvhelse - 4
Bein - 2
Bein og klauvhelse 6 -
Lynne 2 1
Utmelkingshastighet 1 0
Kalvingsvansker 0,5 0,5
Dødfødsler 0,5 0,5
Andre sjukdommer 2 4

Til toppen