Gå til Tekst
Gå til Tekst
Oksekatalogen fortsatt på papir

Oksekatalogen fortsatt på papir

Etter mange tilbakemeldinger på informasjonen om at den trykte oksekatalogen skulle forsvinne ved neste eliteokseuttak, har styret nå bestemt at vi skal fortsette med trykt katalog også neste år. 

Den eneste endringen er at dosepris ikke blir oppgitt i papirkatalogen og at indeksene naturlig nok ikke vil være oppdatert til enhver tid. I oksekatalogen på web derimot, blir indeksene oppdatert hver 2.-3. uke, men det forventes ikke store endringer mellom hver oppdatering. Papirkatalogen sendes ut etter hvert eliteokseuttak som tidligere.


Til toppen