Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nye regler for navning av seminokser

Nye regler for navning av seminokser

Styret i Geno vedtok på januarmøtet nye regler for navning av NRF-okser. Bakgrunnen for dette var at noen av de norske oksenavnene er vanskelige å uttale i det internasjonale markedet. Dette gjelder særlig hvis det forekommer æ, ø eller å i navnet.

Navn tildeles oksen etter at den er godkjent som ungokse (og før produksjonen av ungoksesæd). 

 

Her kan du lese mer om de nye reglene for navning av NRF-okser


Til toppen