Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nye priser fra 13. juni 2016

Nye priser fra 13. juni 2016

Styret i Geno har vedtatt nytt prissystem. Etter omleggingen med flere eliteokser og utfasing av ungokser, har det vært behov for å endre prissystemet slik at gjennomsnittlig sædpris blir omtrent som tidligere. Nytt system vil gjelde etter avlsverdiberegningen i juni.

Fra februar ble ungoksene i avlsplanene redusert ned til 20 prosent i forbindelse med overgangen til genomisk seleksjon. Fra juni vil ungoksene fases helt ut og da vil gjennomsnittsprisen øke betydelig om vi ikke gjør noen endringer. Geno har allerede mottatt flere klager på at sædprisen er for høy.

Nytt prissystem

Markedet har etterspurt en priskategori som kan erstatte dagens ungokser.  Dette løses ved at man ved hvert okseuttak velger hvilke okser som skal tilbys i en slik kategori. Den kan for eksempel inneholde okser som har lav avlsverdi, okser som vi mener det er riktig å benytte ut fra gunstige slektskap eller okser som har store svakheter på enkeltegenskaper, men som vi likevel mener kan benyttes.  Den nye priskategorien Tilbudsokser skal inneholde minimum fem okser. 

 

Det understrekes at det ikke er mulig å anslå hvordan endringene vil slå ut i form av gjennomsnittspris, men målet er å havne omtrent som opprinnelig planlagt. Så får vi heller justere igjen senere.

 

Nytt prissystem fra 13. juni 2016

Kategori - Ny modell

Pris

Tilbudsokser

95,-

Avlsverdi tom 25

145,-

Avlsverdi  26-30

180,-

Avlsverdi 31-35

235,-

Avlsverdi 36-40

275,-

Avlsverdi 41-45

315,-

Avlsverdiover 45

355,-

 


Til toppen