Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nye og bedre utmeldingsårsaker i Kukontrollen

Nye og bedre utmeldingsårsaker i Kukontrollen

Systemet for utmelding av dyr i Kukontrollen har nå endelig blitt revidert og nye og mer tidsriktige årsaker er på plass.

Mange har over lengre tid ønsket endringer i hvilke utrangeringsårsaker som kan velges ved utmelding av dyr i Kukontrollen.

 

På bakgrunn av innspill fra produsenter, rådgivere, Fagavdelingen i TINE Rådgiving og Medlem samt representanter fra Geno, er det nå utviklet nye og mer tidsriktige utmeldingsårsaker. System samsvarer også nå bedre med utmeldingsårsaker benyttet i de andre nordiske land.

Hva er nytt?

  • Valg av årsaksgruppe. Dette er en hjelpefunksjon for registreringsprogrammet til å vise de utmeldingsårsakene som du kan velge fra, basert på dyrets kjønn/alder og valgt utmeldingskode.
  • Det er betydelig flere og mer spesifikke utmeldingsårsaker å velge blant. Ved å først velge årsaksgruppe sorteres valgene slik at det skal være enkelt å finne riktig årsak til dyret som skal meldes ut.
  • Det er nå mulig å velge en driftsrelatert årsak også ved salg av kyr til liv, for eksempel på grunn av «Kvote/overskudd av dyr». Det er fortsatt ikke mulig å velge en driftsrelatert årsak ved salg av kyr til slakt. Du må da velge en individårsak, men det skal nå være flere å velge mellom og enklere å finne riktig årsak.
  • Det er nå for eksempel mulig å velge utmeldingsårsak «Slaktemoden» ved salg av okse til slakt. Det er også nytt at du nå kan velge «Ulykkeshendelse» ved solgt til slakt. Dette gjelder alle kategorier (kvige, ku og okse).
  • Det er nå kun mulig å velge én utmeldingsårsak. Muligheten til å legge inn årsak 2 er fjernet av den grunn at denne opplysningen ikke har blitt brukt. Dersom det er flere årsaker til å utrangere kua må du velge én årsak. Hva er den viktigste grunnen?

Benytt deg av tilbakemeldings-knappen under «Mine data i Kukontrollen»

Vi håper at det reviderte skjermbildet og de nye utmeldingsårsakene heretter vil gjøre det enklere å finne riktig utmeldingsårsak. Gi tilbakemelding på medlem.tine.no under "Mine data i Kukontrollen" om det er noe du savner.

 

Du finner mer informasjon om de nye utmeldingsårsakene ved å logge deg inn på medlem.tine.no.


Til toppen