Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nye NRF-toppokser på vei ut i dunkene

Nye NRF-toppokser på vei ut i dunkene

Det har nå vært et nytt uttak av NRF-eliteokser og hele 14 av 20 eliteokser er nye. Oksene varierer i alder, fra omkring 1,5 til 2,5 år, og de er sønner av 15 ulike oksefedre.

Fem av disse oksefedrene har aldri vært brukt som eliteokser. Dette er positivt med tanke på å holde innavlsøkning nede. De fleste oksefedrene er representert med kun én sønn i utvalget. Unntaket er 11078 Gopollen som har hele fem sønner med.

 

Toppoksen er 11915 Wollvik fra oppdretter Dag Runar Vatnegården Wollvik, 9144 Samuelsberg. Dette er en Gopollensønn med 61 i avlsverdi.

Utvalgets kvaliteter

Utvalget kjennetegnes ved at det er sterkt både på produksjon, fruktbarhet, jurhelse og jureksteriør. Det er også denne gangen hele 3 okser som er homozygot kolla, i tillegg til 4 som er heterozygot kolla. Det betyr at dette er et utvalg som vil bidra til at kolletfrekvensen i NRF-populasjonen øker.

 

Fruktbarhetsdelesjonen ble kjent i NRF-populasjonen for omkring 2 år siden, og i forbindelse med genotyping blir alle dyr testet om de er bærere av denne svakheten. I utgangspunktet ønsker man å unngå å ta inn eliteokser som er bærere, men dersom oksen har en usedvanlig god kvalitet, blir det gjort unntak.

 

Dette gjelder toppoksen 11915 Wollvik som er bærer av delesjonen. Det er ingen ulemper å bruke slike okser på kyr som man vet at ikke er bærer. Denne oksen er imidlertid slaktet fordi den var vanskelig å håndtere i eliteokseanlegget, og det er svært begrenset med doser tilgjengelig av den.

Tilbudsokser og nye endringer

Det er fem okser som tilbys som tilbudsokser. Disse er 11864 Smaagarda,11887 Brustuen, 11902 Snerting, 11909 Torseter og 11912 Grandaunet.

 

Det jobbes kontinuerlig med forbedringer er beregningsmåte slik at genotypedataene skal utnyttes på mest mulig riktig måte. I mai planlegges det å ta i bruk noen slike endringer. Dette vil kunne gi noen endringer i avlsverdiene og omrangering av oksene. Det kommer mer informasjon om dette etter hvert.

 

Se oversikt over alle NRF-eliteoksene fra mai 2018 her


Til toppen