Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nye NRF-eliteokser fra oktober

Nye NRF-eliteokser fra oktober

Det er valgt ut 22 eliteokser som skal brukes i oktober-februar. Halvparten av disse er nye. Sju av oksene er kolla og en av disse, 11871 Engtove, er homozygot kolla (gir kun kolla avkom). Ingen av oksene er bærer av fruktbarhetsdelesjonen.

Oksene er født i perioden fra mars 2015 til mars 2016, som betyr at de er i alderen 1,5 til 2,5 år ved inngangen til sesongen.

Hva kjennetegner utvalget?

I gjennomsnitt har de 22 oksene 40 i avlsverdi, noe som forteller at dette er svært gode okser. Styrken til oksene er produksjon (131 i gjennomsnittlig mjølkeindeks), jur (spesielt jurfeste framme og jurdybde) og jurhelse. Den svakeste egenskapen for gruppa er slakteklasse.

 

Sikkerheten på indeksene har økt noe siden eliteokseuttaket i juni i år. Dette har ført til at ett avlsverdipoeng er verdt tre prosent mer enn tidligere. Årsaken til dette er i hovedsak at flere kyr har blitt genotypet.

Mange ulike fedre og morfedre

Med bruk av genomisk seleksjon er svært viktig å ha kontroll på innavl. Det oppnår man ved å sørge for at mange okser er representerte som far og morfar til eliteoksene. Det er totalt 12 ulike fedre til disse oksene. Flest sønner er det etter 11033 Reitan 2 (totalt 4). Disse blir det lagt restriksjoner i bruken på i Geno Avlsplan, slik at den totale bruken av Reitan 2-sønner begrenses. Tilsvarende er hele 16 ulike okser inne som morfar. De to yngste fedrene er født høsten 2013.

 

Gevinsten i avlsmessig framgang med bruk av genomisk seleksjon ligger nettopp i å bruke unge eliteokser, og med det redusere generasjonsintervallet. Det betyr da at ingen av oksene har rukket å få døtre med informasjon om produksjonsegenskaper, som avkomsgranskingen var basert på. Når disse oksene tas ut har de imidlertid opplysninger om andre type slektninger. Viktige informasjonskilder her er halvsøstre til far og til mor i tillegg til egne halvsøstre. Desto flere av disse slektningene som er genotypet, desto større sikkerhet er det på verdiene.

Tilgang på oksene

Det er høysesong, og det er dermed viktig å ha tilgang på tilstrekkelig med sæd av oksene, for å dekke opp behovet og ønskene som ligger i avlsplanen. Oksene som er tatt ut har alle et lager, men av ulik størrelse. Antall ganger de ulike oksene kommer opp i avlsplanen styres i Geno avlsplan programmet, slik at okser med lite lager vil komme opp færre ganger. Oksen 11865 Rudland er slaktet og har et begrenset lager, og han har derfor blitt tildelt en lav bruksprosent. Oksen 11826 lever men har et svært begrenset lager. Alle besetninger får denne oksen som førstevalg 1 gang, men må ha minst 25 kyr i besetningen for å få bruke den på 2 kyr.

 

Seks av oksene er valgt ut som tilbudsokser. Disse er 11833 Knappholen, 11848 Sundli, 11854 Presthegge, 11858 Vesterdal, 11866 Sandrod og 11874 Saghaug.

 

De nye oksene vil være tilgjengelig i dunkene til litt ulike tider i ulike områder. De første områdene får oksene 9. oktober og de siste 30. oktober.

 

Her finner du liste over eliteoksene fra oktober 2017

 

Se oversikt over når sædruta kommer til ditt område her

 

Se video med gjennomgang av de nye oksene nedenfor. 


Til toppen