Gå til Tekst
Gå til Tekst
NRF-eliteokser fra oktober 2019

NRF-eliteokser fra oktober 2019

Da er de nye NRF-eliteokser fra oktober 2019 valgt ut. Totalt blir det 23 tilgjengelige NRF-eliteokser de neste månedene.

Av disse er 13 nye og 10 med videre fra forrige periode. Nesten halvparten av oksene er kollete (11 stk) og to av disse er homozygot kollet (gir kun kollete avkom). Oksene har en gjennomsnittlig avlsverdi på 33, og er generelt sterke på melk, fruktbarhet, jurhelse og jureksteriør. Lekkasje er den egenskapen som gruppa i gjennomsnitt er svakest på, men også for denne egenskapen finnes det gode okser.

 

November til februar er høysesong for inseminering, og det er derfor viktig at det både er mange okser å velge blant, og at det finnes gode representanter for alle egenskaper. Slik er det med dette utvalget.

Mange ulike fedre og morfedre

Det er 18 ulike fedre og 17 morfedre representert i utvalget. Oksene 11471 Vik og 11809 Sodstad har flest sønner i utvalget (tre hver). Dette er begge okser som ble brukt som eliteokser i 2017.

 

Det nye utvalget blir tilgjengelig i alle dunker innen en 5-ukersperiode fra 14. oktober. Neste utskiftning av eliteokser vil skje allerede i desember. Årsaken til dette er at det er ønskelig å bruke minimum 50 ulike eliteokser per år, og flest mulig okser tilgjengelige i toppsesongen.

 

Se når de nye oksene kommer til ditt område her 

SpermVital, REDX™ og tilbudsokser

Det er fem tilbudsokser tilgjengelig i dette utvalget. ni av eliteoksene har tilgjengelig SpermVital-sæd og ni av eliteoksene er tilgjengelig med REDX™ (kjønnsseparert NRF-sæd).

 

Det sendes ut et utvalg av både REDX™ og SpermVital-sæd på sædruta, og disse kan i tillegg spesialbestilles via Genos Oksekatalog.


Her finner du liste over de nye NRF-eliteoksene fra oktober 2019 

Geno avlsplan

Det er nå kun den nye versjon av Geno Avlsplan som er tilgjengelig, og vi regner med at det blir mange nye brukere på de neste månedene. Fram til de nye eliteoksene er ute i alle landsdeler er det mulig å velge både gjeldende og forrige eliteoksegruppe i Geno Avlsplan.

 

Les mer om Geno avlsplan her

 

Se presentasjon av eliteoksene v/Hans Storlien i videoen nedenfor

Se videoen på YouTube her


Til toppen