Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nye NRF-eliteokser fra oktober 2018

Nye NRF-eliteokser fra oktober 2018

Det er valgt ut totalt 24 NRF-eliteokser ved eliteokseuttak 3-2018. Elleve av disse var med i forrige runde, mens tretten er nye.

 Alle disse oksene er født i siste halvdel av 2016.

 

Fra og med 2018 har antall eliteokseuttak økt fra tre til fire. Dette er det tredje uttaket i 2018, og disse oksene vil være i dunkene fra oktober.

Styrker og svakheter

Det ble i sommer gjort en forbedring i beregningsmetode, som blant annet har ført til en nedjustering på spredningen på avlsverdiene til eliteoksene.


Les om forbedringen i beregningsmetode her

 

Avlsverdiene på eliteoksene varier nå mellom 17 og 28, og de har et snitt på 21,9. Som gruppe er utvalget generelt veldig sterk på melk (både innhold og melkemengde), jurhelse (celletall og mastitt), jureksteriør (jurdybde og jurfeste) og fruktbarhet.

 

De svakeste egenskapene er utmjølking, beinstilling, jurbalanse og spenelengde og -tjukkelse. Men det vil også for disse egenskapene finnes okser som er positive og har høye verdier. Ni av de 24 oksene er kollet, og to av disse er homozygot kollet (gir kun kollete avkom).

God spredning på fedre og morfedre

Det er god spredning på farskap til oksene. Det er totalt 21 ulike fedre til de 24 oksene, og det betyr at kun tre av oksene har en halvbror med i utvalget. Det er 19 ulike morfedre til oksene. 10795 Hoøen er hyppigst representert som morfar til tre av oksene.

 

Ingen av oksene er bærer av noen kjente gen-defekter, verken fruktbarhetsdelesjonen eller AH1.Du kan lese om AH1 i Buskap 7-2018 (Utgivelse 15.10.18).

 

Her finner du oversikt over de nye NRF-eliteoksene


Her finner du oversikt over når sædruta er i ditt område

 

Se webforedrag om de nye eliteoksene v/Hans Storlien her

 

Se videoen på YouTube


Til toppen