Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nye NRF-eliteokser fra juni 2017

Nye NRF-eliteokser fra juni 2017

Etter avlsverdiberegningen i mai, blir det nå gjort en utskiftning av eliteokser. Totalt vil det være 22 okser å velge blant de kommende måneden. Ti av disse er nye og tolv var med i forrige sesong.

Som gruppe utpeker de seg ved å ha svært høy avlsverdi med et gjennomsnitt på 38. Gruppen er generelt sterk på egenskapene mjølk (gjennomsnittlig mjølkeindeks på 128), jur (gjennomsnittlig jurindeks på 119) med spesiell styrke på jurfeste og jurdybde, og på jurhelse (gjennomsnittlig jurhelseindeks på 112). Fem av oksene er kollet.

Prinsipper for utvelgelse 

Det er mange gode okser å velge blant for tiden. Det er noen prinsipper som må ivaretas i utvelgelsen:

  • Med bruk av unge GS-okser er det viktig at hver okse ikke blir brukt for mye. Målet er at hver okse kun skal brukes i to sesonger. Denne regelen er i hovedsak fulgt, med unntak av 11809 Sodstad som nå blir med i sin tredje sesong. Årsaken til unntaket er at dette er den eneste elitesønnen etter 10795 Hoøen og at den er positiv på utmjølkingshastighet.
  • For å sikre spredning og unngå innavl er det viktig med et stort utvalg av oksefedre. De 22 utvalgte eliteoksene har til sammen 14 oksefedre. Dette er en styrke for utvalget. Tre oksefedre er representert med tre sønner hver. Det er 11572 Saur, 11033 Reitan 2 og 23014 VR Uudin-ET. 11033 Reitan 2 og 11572 Saur har mange gode sønner å velge blant. 23014 VR Uudin har gått bra i Norge og alle de mest aktuelle sønnene er klare for bruk nå.
  • Det er viktig å velge de beste sønnene innenfor oksefedrene. Utvelgelsen består derfor i stor grad av å rangere sønner innenfor oksefedre, sammenstille dette med oversikter over halvbrødre som allerede er brukte som eliteokser og kommende halvbrødre. Etter enkelte oksefedre blir listen liggende høyt, mens det etter andre blir enklere å slippe gjennom nåløyet. Dette er noe av bakgrunnen for at avlsverdiene varierer relativt mye mellom eliteoksene, helt fra 27 til 53.
  • Det er plukket ut sju eliteokser som vil bli tilbudt som «tilbudsokser». Ved å gjøre dette håper vi å få en jevnere bruk av oksene, samtidig som det er et lavpristilbud til de prisbevisste.

Oversikt over alle de 22 NRF-eliteoksene fra juni 2017 finner du her

Utsending av sæd

Utsendingen av ny elitesæd starter 12.juni, og den vil være ute i alle beholderne i løpet av juli.

 

Oversikt over når sædruta kommer til ditt område finner du her

 

Se video med gjennomgang av eliteoksene v/Hans Storlien 


Til toppen