Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nye krav for utlisting av seminokseemner

Nye krav for utlisting av seminokseemner

Det er nå foretatt en justering i kravene for utlisting av seminokseemner. Dette har ført til en del endringer i hvilke kalver som merkes som seminokseemne på periodeutskrift og visninger for produsenter og rådgivere på medlem.tine.no.

Ny utlisting vil ikke påvirke seminokseemner det er sendt ut nesesvaber for.

Krav til morfar

Nye krav fastsettes etter hver avkomsgransking på grunnlag av nye verdier på oksene. Grunnen til at det blir tatt en ny utlisting nå midt mellom to granskinger er at vi ser at det er nødvendig å legge inn nye krav. Det har lenge vært mulig å legge inn avvikende krav til enkeltfedre. Dette for å unngå at det blir altfor mange seminokseemner etter enkelte okser og altfor få etter andre. Vi har nå sett at det også er behov for å legge inn krav til morfar, for å unngå at enkeltokser blir for dominerende. Det er derfor nå tilrettelagt for en løsning som sikrer bedre spredning også på morfedre.

Nesesvaber betyr aktuelt seminokseemne

Vær oppmerksom på at du kan ha fått SMS-varsel om et venta seminokseemne som etter de nye kravene ikke lenger er aktuelt. Det kan også oppstå nye seminokseemner som det ikke er sendt ut SMS-varsel for. Har du mottatt nesesvaber for prøvetaking, er kalven et aktuelt seminokseemne. Ny utlisting vil ikke påvirke seminokseemner det er sendt ut nesesvaber for.

Spørsmål?

Spørsmål om dette kan rettes til avlsrådgiveren din eller til Geno via post@geno.no.

 

Gjeldende krav til seminokseemner og hvilke fedre og kombinasjoner av far-morfar det er avvikende krav til


Til toppen