Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nye generasjoner etter Braut

Nye generasjoner etter Braut

Sønnen 11078 Gopollen har allerede vist seg som en god arvtager, og snart kommer sønnesønnene også. I forbindelse med eliteokseuttaket for oktober, skal to av sønnesønnene vurderes tatt ut som eliteokse, så selv om 10177 Braut nå er slaktet, fortsetter genene hans å bidra i NRF-avlen.

Braut har tatt sin siste reise, til sorg for mange, også innad i Geno, og vi er imponert over engasjementet fra svært mange i denne forbindelsen.

 

Vi har lest og lyttet til alle innlegg og utsagn, og er glade for alle som bryr seg om dyras velferd.  Geno er takknemlige for det fantastiske Braut har bidratt med både nasjonalt og internasjonalt.  Braut har hele tiden vært håndtert med respekt og kløkt av våre røktere.

 

Slike store dyr må du ha spesialkompetanse for å håndtere godt, i tillegg til at Braut med tiden har blitt en gammel okse. Etter vurderinger fra både veterinærer og røktere har vi derfor sett det slik at tiden for slakt har kommet, selv om han fortsatt betyr svært mye for Geno.

Arven går videre

Braut vil altså fortsatt merkes i form av sin sønn Gopollen og flere barnebarn som ser ut til å kunne bidra med enda større fremskritt for rasen Norsk Rødt Fe. 

 

I Geno har vi lenge fokusert på å avle frem dyr som gjør hverdagen til både bonde og fe bedre. Nettopp derfor har vi fokusert på avl for flere egenskaper enn noen annen avlsorganisasjon vi veit om i verden og FAO har beskrevet NRF-avlen som skikkelig bærekraftig.


Til toppen