Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nye faktureringsrutiner

Nye faktureringsrutiner

Geno må, som en følge av opphør av trekk over Tine sitt meierioppgjør, innføre nye faktureringsrutiner. 

De som hittil har hatt trekk over meierioppgjøret, vil få den første fakturaen fra Geno i begynnelsen av november for insemineringer utført i oktober.

 

Styret har også vedtatt at fakturadato på alle seminfakturaer endres til siste dato i måneden arbeidet er utført.

Kredittiden på faktura fra Geno blir på 12 dager fra og med november.

Fakturering av medlemskontingent for 2017/2018 foretas i oktober 2017

På grunn av endringen med å gå over fra Tine-trekk til direktefakturering, har styret gjort vedtak om å fakturere medlemskontingenten for kommende år en måned tidligere enn vanlig.


Til toppen