Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nye eliteokser fra februar 2019

Nye eliteokser fra februar 2019

Fra midten av februar er et nytt okseutvalg ute i de første dunkene, og innen 3-4 uker er de tilgjengelig i hele landet.

Det er totalt 20 okser valgt ut denne gangen, elleve av disse er debutanter. Gruppa har i snitt 26,3 i avlsverdi, som er svært høyt. Det viser at det er stor avlsmessig framgang for tiden.

 

Oksene utmerker seg mest positivt på egenskapene produksjon, jurhelse, jureksteriør og lynne. Det er kun fire av oksene som er kollet, og det er færre enn det har vært de senere årene. Det er imidlertid flere kollete okser på vei inn, så dette kommer til å endre seg framover.

 

Det varierer mellom oksene hvor raskt de kommer i sædproduksjon, noe som viser seg ved variasjon i alder. Den eldste oksen er i underkant av 2,5 år gammel, mens den aller yngste er kun 1,5 år gammel.

Mange ulike fedre og morfedre

Med den omfattende genotypingen som nå foregår både i utvalget av okser og oksemødre (embryokviger), er det viktig å ha kontroll på innavlsøkningen ved innkjøp av kalver og utvalg av eliteokser. Det er derfor svært positivt at det er mange ulike fedre (totalt 15) og morfedre (totalt 12) til oksene.
I forbindelse med innkjøp av kalver til Øyer blir det lagt sterkt vekt på så stor variasjon i avstamning som mulig.

Kjønnsseparert sæd og SpermVital-sæd

Fem av eliteoksene har REDX™ (kjønnsseparert NRF-sæd) tilgjengelig fra starten og to til blir tilgjengelige med REDX™ etterhvert. Det vil variere hvilke av disse som er tilgjengelig i de ulike dunkene.

 

Spør din inseminør om hvilke okser han/hun har tilgjengelig i dunken sin. Fire av oksene tilbys som tilbudsokser. Dette utvalget er tilgjengelig ute i dunkene fram til midten av mai.

 

Disse oksene er tilgjengelige med SpermVital (gruppert etter egenskaper):

 

Egenskap Okser
Melk 11965, 11969, 11975, 11989
Jur 11962, 11969, 11975
Utmelkingshastighet 11931
Korketrekkerklauv 11961, 11989
Fruktbarhet 11968, 11975, 11989
Kjøtt 11965, 11968
Lynne 11965
Jurhelse 11945, 11962, 11968
Kalving 11961

 

 

11966 Lora

11966 Lora ble først plukket ut som eliteokse i desember. Den ble da ganske raskt trukket fra listen da det viste seg at denne hadde fått beregnet feil avlsverdier fordi den er en tvilling. Det er nå tatt utvida prøver av oksen, og den har nå fått korrekte avlsverdier. Avlsverdiene viser fortsatt et bra nivå, og den er derfor tilbake på listen igjen.

 

Les om flerlinger og genotyping her 

 

Se full oversikt over de nye eliteoksene fra februar 2019 her 


Se videoen nedenfor med omtale av eliteoksene v/Hans Storlien

 

Se videoen på YouTube her 


Til toppen