Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nye eliteokser fra desember 2019

Nye eliteokser fra desember 2019

Årets siste eliteokseuttak er nå gjennomført, og de nye NRF-oksene er ute i alle beholderne i løpet av de tre første ukene av desember.

Det er valgt ut 23 NRF-eliteokser fra desember. Syv okser er nye på listen, 16 er med videre fra forrige periode. Seks av oksene er tilbudsokser.

 

Oksen 12025 Vestby produserer ikke lenger og har derfor svært begrenset sædlager. De andre oksene er det tilstrekkelig med doser tilgjengelige av.

 

Ni av oksene i utvalget er kollet, tre av disse homozygot kollet (og får kun kollete avkom).

Sterke på melk- og jurindeks

Dette er en veldig sterk oksegruppe, med et gjennomsnitt på 32 i samla avlsverdi (pr. 25.11.19), to av oksene ligger på over 40. Gruppas største styrker er på egenskapene melkeproduksjon og jureksteriør, der de har henholdsvis 120 og 118 i gjennomsnittlig indeks.

 

Ingen av oksene har under 100 i melkeindeks eller jurindeks. På jur er det spesielt på jurfester, både foran og bak, at de er sterke.  Det er også flere av oksene som er gode på hastighet og klauver.

 

Generelt har oksene gode indekser for kalvingsvansker, bortsett fra tre okser som man derfor bør unngå å bruke på kviger (12028, 11997 og 12049).

 

To av oksene er bærere av AH1 (dødfødsel)-mutasjonen , og en er bærer av fruktbarhetsdelesjonen. De ble likevel valgt ut på grunn av andre kvaliteter (homozygot kolla, høy avlsverdi).

 

Geno Avlsplan sørger for å unngå kombinasjoner som er uheldige både for kalvingsvansker og enkeltgeneffekter.

 

Se liste over eliteoksene fra desember 2019 her

 

Les mer om Geno Avlsplan her

Eliteokser i 2019

Det har vært brukt totalt 56 ulike eliteokser det siste året. Av disse er 45 nye i 2019. Dette er nært opptil der vi ønsker å være. Ideelt skulle noen flere okser vært byttet ut ved siste uttak, men på grunn av produksjonsutfordringer på enkelte okser denne høsten, ble det isteden slik at noen okser ble med i sin tredje periode. Dette vil skje kun unntaksvis.

 

Avstamningsmessig er det stor spredning på 2019-oksene. Det er totalt 39 ulike fedre og 37 ulike morfedre som er representert. 11809 Sodstad topper farskapsstatistikken med fire sønner, mens det er 10795 Hoøen som er hyppigst representert som morfar.

 

Du kan lese mer om eliteokser brukt i 2019 i Buskap 8-2019, som sendes ut i post fra 9. desember.

 

Se video der Hans Storlien presenterer de nye eliteoksene nedenfor

 

Se videoen på YouTube her


Til toppen