Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nye eliteokser fra mars 2017

Nye eliteokser fra mars 2017

Eliteokseutvalget i Geno har valgt ut 21 NRF-eliteokser til bruk for inseminasjon i den kommende perioden.

Oksene representerer 14 forskjellige fedre og 13 morfedre. Eliteoksene har gjennomsnittsindeks på 127 for mjølk, 107 for kjøtt, 108 for fruktbarhet, 110 for jurhelse og 112 for jureksteriør. Gjennomsnittlig samla avlsverdi er på 35.

 

Elleve av oksene fra forrige eliteliste utgår. De fleste av disse utgår fordi de er ferdig brukt i forhold til målsetting om ca. 50 eliteokser i året og noen ble utkonkurrert på indeks.


Oversikt over alle de 21 NRF-eliteoksene fra februar 2017 finner du her

 

Tilbudsokser

Det er valgt ut fem okser til lavprissegmentet. Disse er 11330 Sakshaug, 11685 Letnes, 11821 Liebakken, 11827 Garborg og 11839 Straumen.

 

Deler av markedet etterspør spesielt okser som er gode på utmjølkingshastighet. 11284 Skretting, 11812 Skau og 11827 Garborg er de tre sterkeste oksene på denne egenskapen.

Utsending av sæd

Utsending av sæd starter 20. februar og i løpet av mars vil alle beholdere være oppdatert med nye okser. 

 

Geno avlsplan er også oppdatert med nye okser og det er viktig at avlsplaner utarbeides i forhold til når ny sæd er sendt ut. 

 

Oversikt over når sædruta kommer til ditt område finner du her


Det skal nå settes opp mange avlsplaner rundt omkring i landet, og vi håper at avlsplanleggingen med GS indekser for alle egenskaper på kviger og kyr, får enda bedre presisjon og at arbeidet oppleves enda mer interessant.

 

Se webforedrag med Hans Storlien om de nye oksene på Youtube 


Til toppen