Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nye avlsverdier i Oksekatalogen og Kukontrollen

Nye avlsverdier i Oksekatalogen og Kukontrollen

Kukontrollen og Oksekatalogen får oppdaterte avlsverdier på fredag (26.10.18). Økning i antall genotypede dyr og gode registreringer av data øker sikkerhetene.

Mellom hver beregning får vi inn mer data. Det har kommet inn 1031 nye genotypede dyr siden forrige avlsverdiberegning.

Mer data - bedre sikkerheter

Til sammen inngår nå 52 022 genotyper i beregningene. Fenotyper strømmer også kontinuerlig inn. Eksempelvis kan vi nevne at det også har kommet inn 5977 nye melkeregistreringer, 589 nye eksteriørvurderinger, 1730 nye slakteopplysninger, 4650 opplysninger om grad av kalvingsvansker og 5206 nye fruktbarhetsregistreringer siden forrige oppdatering av indeksene (08.10.18).

 

Mer data gjør at sikkerheten på indeksene øker hele tiden. Dette gjelder både på okser, kviger og kyr. Ved å genotype kviger øker sikkerheten på mjølkeindeksen fra ca 0,45 til ca 0,7. Prinsippet blir det samme for andre egenskaper.

 

Vi oppfordrer til å fortsette den gode innsatsen dere gjør med genotyping og gode registreringer i Kukontrollen.

Oftere beregning av avlsverdier

Nå som vi har avtale med et nytt laboratorium blir det hyppigere avlsverdiberegninger fremover.

 

Det kommer flere genotyperesultater i slutten av uka og neste avlsverdioppdatering blir derfor i løpet av neste uke.


Til toppen