Gå til Tekst
Gå til Tekst
Ny vri på årets avlsrådgiversamlinger

Ny vri på årets avlsrådgiversamlinger

Årets fagsamlinger for avlsrådgivere ble gjennomført i mai. Det var fire samlinger med en sammensetning av avlsrådgivere fra hele landet. Dette var nytt i forhold til tidligere hvor det har vært samling innenfor hver region.

Det har tidligere blitt arrangert regionvise samlinger for avlsrådgiverne. I år var opplegget nytt ved at det ble arrangert to samlinger i nærheten av Stjørdal og to samlinger i Bergen. På hver samling var det en sammenblanding av avlsrådgivere fra hele landet. Dette var noe som deltakerne opplevde som positivt og som det var ønsker om å videreføre ved fremtidige samlinger.

Avdekke sprik

Samlingen bestod av en praktisk dag og en teoretisk dag. Den praktiske dagen ble ledet av de to faglederne for avlsrådgiverne hvor Jorunn Heggheim var i Bergen og Svein Egil Skartveit var i Stjørdal. Hovedfokus var eksteriørvurdering av kyr hvor alle dømte hver for seg for deretter å sammenligne resultatene. På den måten ble det avdekket hvor det var avvikende vurderinger. Det var størst sprik på poengsettingen av de nyeste egenskapene som brystbredde og mjølketype. Det var også noe sprikende vurdering av jurfester. Ulik dømming ble diskutert og rådgiverne ble enige om hva som var riktig poeng å gi.

 

Avlsrådgiverne hadde felles dømming av ei ku før de dømte hver for seg på Stend videregående skole i Bergen. Foto: Ingunn Nævdal.

Genomisk seleksjon som hovedtema

På den teoretiske dagen fikk avlsrådgiverne en grundig gjennomgang av den teoretiske bakgrunnen for Genomisk seleksjon og de praktiske tilretteleggingene for dette i NRF-avlen. Mye av dette var tungt stoff, men viktig for avlsrådgiverne å ha god kunnskap om dette temaet i rådgivingsarbeidet. Et av de andre temaene på programmet var avlsrådgiving ved ønske om å bruke andre raser i tillegg til NRF. Det var Geno-ansatte som gjennomgikk teorien med Hans Storlien og Trygve Solberg på samlingene i Stjørdal og Håvard Tajet og Ingunn Nævdal i Bergen.

 

Fagleder Jorunn Heggheim går ned på huk for å sjekke hva som er riktig eksteriørpoeng å gi kua. Hun ledet avlsrådgiverne gjennom den praktiske dagen på Stend videregående skole hvor de etter diskusjoner på enkelte egenskaper ble enige om hva som var riktig fasit. Foto: Hans Snerting.

 

Fagleder Svein Egil Skartveit ledet den praktiske dagen på samlingene i Stjørdal. Han var godt fornøyd med disse dagene og uttaler at avlsrådgiverne som deltok var veldig aktive og kom med gode innspill. Foto: Hans Willy Tuft.

 


Til toppen