Gå til Tekst
Gå til Tekst
Ny visning i Geno Avlsplan

Ny visning i Geno Avlsplan

Det er nå publisert en ny visning i Geno Avlsplan. Den største forskjellen fra tidligere visning er at individegenskaper blir vist på fremsiden på lik linje med oksealternativer.

Den nye visningen får frem alder og far til dyret i tillegg til hvilken okserase og sædtype det er ønskelig å bruke.

 

Lengst til høyre for hvert dyr er det en knapp man kan trykke på for å få ytterligere informasjon om dyret, og for å gjøre individvalg. Individvalg kan nå gjøres på samtlige dyr i besetningen som er planlagt inseminert med NRF.

 

Det har kommet en egen rubrikk for sortering. Der er det mulig å velge om man vil sortere på kunummer, opprinnelsesnummer, alder, far, avlsverdi, oksealternativ, okserase eller sædtype.

 

Nedlastning/utskrift av avlsplanen vil se lik ut som før. Denne muligheten finnes helt øverst i hjørnet, til høyre for navnet på gård/produsent.

 

Les mer om Geno avlsplan her


Til toppen