Gå til Tekst
Gå til Tekst
Ny toppokse gir fremragende klauver

Ny toppokse gir fremragende klauver

Av de tolv eliteoksene som skal benyttes i høstsesongen 2014 er sju okser med fra forrige periode. Toppoksen blant de nye er 11060 Nymoen med 25 i samla avlsverdi. Oksen er en ener når det gjelder den nye egenskapen bein og klauver. I tillegg er en GS-eliteokse med for første gang.

11060 Nymoen er født hos Siv Anita Lindsetmo, 7892 Trones, Nord-Trøndelag. Oksen er sønn av 22209 Långbo og har 5654 Olstad som morfar. Han er kollet og ligger helt på topp for bein og klauver med indeks 122. Han er også sterk på kalvingsegenskaper, jur og mastitt.

 

11002 Framstad med 19 i samla avlsverdi er neste nykommer på lista. Også han er sønn av 22009 Långbo og har 5438 Lillebjerka som morfar. Oksen er født hos Ola Framstad, 2940 Heggenes, Oppland. Oksen har sin klare styrke på lekkasje, bein og klauver, mastitt og fruktbarhet.

Okser som gjør «comeback»

To av de utvalgte oksene har vært eliteokser tidligere, men styrket sin posisjon etter siste gransking. Disse er 10801 Dahle og 10811 Solvang, begge med 21 i samla avlsverdi. 10801 Dahle er kollet. Han er sterk på lekkasje, jur og celletall. 10811 Solvang er meget sterk på helse og fruktbarhet. Han er imidlertid slaktet og har begrenset sædlager. Solvang vil derfor bare være aktuell en periode.

Første GS-elite av NRF

Siste oksen inn på eliteokselista er GS-oksen 11572 Saur med 24 i GS-avlsverdi. Han er sønn av 10682 Amdal med 10432 Velsvik som morfar. Oksen er født hos Knut Sivertsen, 8283 Leinesfjord, Nordland. 11572 Saur er sterk på jur, fruktbarhet og mastitt. I tillegg gir han bare kollete avkom. Oksen er historisk fordi han er første GS-elite av NRF, det vil si at oksen ennå ikke er avkomsgransket, men vil kunne bli far til neste generasjon ungokser.

Disse går ut

Oksene som går ut som eliteokser fra oktober er 10795 Hoøen, 10913 Myhr, 10918 Val og 10986 Landre, alle på grunn av lav avlsverdi etter siste gransking.


Til toppen