Gå til Tekst
Gå til Tekst
Ny organisasjonsstruktur i Geno

Ny organisasjonsstruktur i Geno

Etter en omorganisering i Geno før nyttår har en del personer fått nye roller inn i det nye året.

Geno har siste året foretatt flere strategiske beslutninger, som i neste omgang har påvirket mange ulike arbeidsoperasjoner. Derfor ble det gjennomført en grundig organisasjonsanalyse, som la grunnlaget for en ny organisering der det ble definert nye roller og nye krav og forventninger. På bakgrunn av dette har en del personer i Geno har fått nye funksjoner og en del stillingsbeskrivelser er nye og endret med tanke på innhold.

 

Noen hovedtrekk:

  • Medlemstjenester er flyttet til avdeling marked Norge
  • Reproduksjon og avl er flyttet til en felles FoU- og implementeringsavdeling
  • Ny struktur for Geno Global og internasjonalt salg
  • Håvard Tajet går inn i stillingen som leder for FoU og implementering. IT er nå en egen avdeling med representasjon i ledergruppa. Avdelingen ledes av Tore Søgård. Lars Kristian Bredahl er ny leder for internasjonalt salg og forretningsutvikling. Sverre Lang-Ree har gått inn i stillingen som leder Drift og produksjon. Hans Storlien fortsetter som leder for marked Norge samt at han i tillegg har ansvar for eierorganisasjonen. Lars Skramstad fortsetter som økomomisjef og Mari Bjørke fortsetter som marketing- og kommunikasjonssjef
  • Agnete Børresen har gått fra stillingen kundekonsulent (kundesenter) og inn i stillingen ansvarlig medlemstjenester, og vil derfor ta over kontakten mot medlemmer og tillitsvalgte. Eva Husaas har gått over fra stillingen organisasjonskonsulent til ansvarlig web og sosiale medier. Se for øvrig organisasjonskartet for de øvrige rollene

Klikk på bildet for større bilde.

 

Endringen gir et bedre skille mellom stabs- og linjefunksjoner. Klarere ansvarsområder vil legge til rette for bedre intern samhandling og kommunikasjon. I tillegg får vi frigjort strategiske ressurser, som nå både kan fokusere på utviklingsprosjekter og styrke koblingen mellom FoU-Avl og de internasjonale markedene.


Til toppen