Gå til Tekst
Gå til Tekst
Ny funksjonalitet i prøveversjonen av nye Geno avlsplan

Ny funksjonalitet i prøveversjonen av nye Geno avlsplan

I høst publiserte vi en prøveversjon av nye Geno avlsplan. Nå inneholder denne i tillegg visning av avlsmessig endring for enkelte egenskaper.

I arbeidet med den nye versjonen av Geno Avlsplan, er planen å gradvis legge til ny funksjonalitet.

Grafer over avlsmessig endring

Det er nå lagt til grafer som viser avlsmessig endring i besetningen de siste 10 årene i sammenligning med landsgjennomsnittet for NRF. Dette gir et overordnet bilde over den avlsmessige trenden i egen besetning i forhold til trenden i NRF-populasjonen.

 

Er dette i samsvar med slik du ønsker at utviklingen skal være? Er det en målrettet avlsplanlegging som har gitt disse resultatene, eller er det tilfeldigheter og en manglende plan som er årsaken?

 

Egenskapene du får grafer over er avlsverdi, melk, kjøtt, fruktbarhet, jurhelse, jur, bein og klauver.

Slik blir den avlsmessige utviklingen presentert

De fargede grafene viser avlsmessig utvikling i besetningen (NRF) de 10 siste år.

 

bilde av grafer som viser et eksempel på avlsmessig utvikling i en besetningen.

Her ser du et eksempel på hvordan grafene i prøveversjonen ser ut.

 

  • Grønn betyr at siste verdi er høyere enn første verdi på grafen (positiv trend).
  • Rød betyr at siste verdi er lavere enn første verdi på grafen (negativ trend).
  • Gul betyr at første og siste verdi på grafen er like (uendret trend).

De svarte grafene viser avlsmessig utvikling i landet (NRF) de 10 siste år.

 

Du kan dra musepekeren langs grafen for å se de enkelte års verdier.

 

Tallet før skråstreken: Gjennomsnittlig avlsverdi på levende NRF-kviger og -kyr i besetningen.

 

Tallet etter skråstreken: Gjennomsnittlig avlsverdi på levende NRF-kviger og -kyr i landet.

Videre utvikling av nye Geno Avlsplan

Neste steg i utviklingen av nye Geno Avlsplan, er å åpne for muligheten til å legge inn egne valg, slik at grafene i de neste årene går i den retning som du ønsker.

 

Prøv den nye løsningen her, eller gå inn via linken i det gamle avlsplan-programmet. Gi oss gjerne tilbakemelding på hva du synes om løsningen.

 

Les tidligere sak om prøveversjon av nye Geno Avlsplan her


Til toppen