Gå til Tekst
Gå til Tekst
Ny avlsverdiberegning for NRF

Ny avlsverdiberegning for NRF

En spennende avlsverdiberegning er nettopp gjennomført. For første gang har Geno inkludert både kukontroll- og genotypedata i grunnlaget for å velge ut NRF-eliteokser. Dermed er det svært mange okser som nå har fått beregnet sin første offisielle avlsverdi.

Dersom beregningen hadde vært gjennomført på «gamlemåten», det vil si at det hadde vært krav om minst 140 døtre med helseopplysninger, ville det vært 40 nye okser som hadde fått offisiell avlsverdi denne gangen. Men i tillegg er det i overkant av 400 okser som i dag betegnes som venteokser/ungokser som også har fått beregnet sin første offisielle avlsverdi basert på genotypen til oksen i tillegg til kukontrolldata fra et begrenset antall avkom eller andre type slektninger.

11229 Oksjale best av de 40 oksene

Blant de 40 oksene nevnt over er det flere svært gode okser. Øverst troner 11229 Oksjale med 34 i samla avlsverdi. Deretter følger 11209 Korsen med 31 og 11206 Dyste med 30.

 

Flere av disse gode oksene, 11229, 11209, 11206, 11194, 11235, 11199 og 11231 ble satt i sædproduksjon basert på foreløpige resultater i september, slik at det allerede finnes sædlager av dem. De er derfor aktuelle som eliteokser nå.

 

Resultater med foreløpig begrenset mengde informasjon for de 40 nye oksene omtalt ovenfor 

400 venteokser/ungokser med avlsverdi

Det er i overkant av 400 okser som i dag betegnes som venteokser/ungokser som også har fått beregnet sin første offisielle avlsverdi. Denne avlsverdien er basert på genotypen til oksen i tillegg til kukontrolldata fra et begrenset antall avkom eller andre type slektninger. Også blant disse oksene finnes det mange med høy avlsverdi. Det er imidlertid kun et begrenset utvalg av disse som har tilstrekkelig sædlager og som er aktuelle som eliteokser denne gangen. Resultatene for de øvrige oksene vil derfor bli brukt til å plukke kandidater til sædproduksjon for neste uttak i juni.

 

Resultater med foreløpig begrenset mengde informasjon for aktuelle eliteokser blant de 400 oksene omtalt ovenfor

 

Full oversikt over resultatene for alle oksene finner du i oksekatalogen så snart den er oppdatert!

Større spredning og ny fruktbarhetsindeks

Som tidligere beskrevet på geno.no er det innført større spredning på indeksene denne gangen, da spredningen har økt med 20 prosent. Dette vises ved at de beste oksene har fått høyere avlsverdi mens de dårligste har gått ytterligere ned. Økningen gjelder både indeksene og samla avlsverdi. Spredningen er nå mer lik det som brukes i andre land.

 

Det er også gjort en del endringer i beregningen av fruktbarhetsindeksen. Mens «omløp 56 dager etter første inseminasjon» hadde stor vekt i samleindeksen tidligere, er den nå erstattet av antall inseminasjoner bak en drektighet. Mer informasjon om dette kommer etter hvert.

Nåværende eliteokser holder fortsatt «koken»

Eliteoksene fra forrige uttak har generelt sett holdt seg godt med den nye beregningsmetoden. 11078 Gopollen har økt avlsverdien til 38 og er den klare eneren blant tidligere avkomsgranska okser. 11033 Reitan 2 har nå 34 i samla avlsverdi.

Kort frist for innspill til nye eliteokser

Utvalget av nye eliteokser blir vedtatt i morgen fredag 19. februar kl 10.00. Det er dessverre svært kort frist for å komme med innspill, noe vi beklager meget sterkt.

 

Utvalget vil bestå av en sammensetning av okser både med og uten fulle avkomsgrupper. Verdiene til GS-oksene er som kjent mer usikre, og det er derfor riktig å bruke slike i mindre omfang og plukke ut flere okser. Dette er for å spre risikoen. Vi planlegger å ha om lag 15 eliteokser i kommende periode.


Til toppen