Gå til Tekst
Gå til Tekst
Ny avlsverdiberegning er gjennomført

Ny avlsverdiberegning er gjennomført

Årets første avlsverdiberegning gjennomført, og resultatene er publisert i oksekatalogen på web og i Kukontrollen (for kyr). 

Det er gjort noen endringer i modellene denne gangen, som viser seg ved noen hopp i enkelte indekser. Dette vil spesielt gi utslag på helseegenskapene.

 

Avlsverdi og indekser på kyr har gått gjennom en betydelig omlegging, slik at disse har endret seg mer enn vanlig. For de som har genotypede kyr i besetningen sin, vil resultatene fra dette inngå i avlsverdien. Her forventes det en betydelig endring, da det er mye mer informasjon som ligger til grunn for beregningen på disse kyrne.

Eliteokseuttaket skjer på mandag

Det er de unge oksene som topper lista med de beste avlsverdiene. Det er et godt tegn, og det viser at det er avlsmessig framgang. Når en sammenligner indeksene fra oktober har vi måttet ta ned indeksene med 3 poeng ved skalering på grunn av avlsframgangen siden forrige indeksberegning.

 

Tilsvarende ble indeksene nedskalert 3 poeng også i oktober. Slik sett har vi hatt en avlsframgang på 6 poeng siste halvår. Dette er viktig å huske på når indekser sammenlignes med tidligere perioder. Det er for tiden mange gode sønner etter både 11039 Skjelvan, 10923 Prestangen og 11033 Reitan 2. En viktig vurdering nå blir å begrense antall sønner etter hver oksefar, slik at mange oksefedre er representert, og for å være sikker på at det virkelig er de beste sønnene etter hver okse som blir valgt ut.

 

Etter forrige avlsverdiberegning ble lovende okser satt i produksjon for å opparbeide lager for sesongen vi nå går inn i. Det er disse oksene vi kan velge blant nå. Flere av oksene som har vært i bruk i gjeldende sesong må byttes ut. Dette er først og fremst fordi de har bidratt nok, og bør erstattes med nye okser.

 

Tabellen viser totalt antall inseminasjoner med hver av oksene som har vært i bruk fra oktober. Noen av disse har også vært eliteokser i flere sesonger. Siste kolonne viser fersk avlsverdi på oksene nå.

 

Stamboknummer/navn Ant. Inseminasjoner Avlsverdi nå
11308 Hofstad 15193 31
11330 Sakshaug 6060 27
11335 Skjortorp 5411 37
11471 Vik 6377 20
11594 Rennan 4998 20
11655 Sitje 4458 22
11685 Letnes 5858 26
11759 Kvalbein 9786 30
11763 Voll 12320 28
11773 Sundlien 1721 37
11780 Stikbakke 8877 27
11782 Vin 6927 34
11785 Brakstad 11503  39 
11786 Eek 3157  30 
11789 Maele 13846  43 
11797 Soltveit 3990  31 
11798 Viastua 6434  40 
11801 Siqveland 7285  40 
11803 Myra 4668  27 
11809 Sodstad 6753  37 
11812 Skau 6771  43 
11813 Boerset 8349  36 

Teknologiske endringer

Teknologisk sett skjer beregningene nå på en helt ny måte. Beregningene har blitt helautomatisert og det tar mindre enn et halvt døgn fra dataene hentes fra Kukontrollen og til resultatene er klare. Dette er en tilpasning til at det skal beregnes nye verdier hver tredje uke.

 

Hyppigere avlsverdiberegninger er nødvendig for at beslutning omkring kalvekjøp skal bli mest mulig riktig. Oksekatalogen på nett og kukontrollen vil bli oppdatert for hver beregning. Det betyr at avlsverdier og indekser framover må sees på som ferskvare.


Til toppen