Gå til Tekst
Gå til Tekst
NRF-embryo tilgjengelig i flere nye områder

NRF-embryo tilgjengelig i flere nye områder

Hele 9 nye veterinærer skal nå begynne å legge inn NRF-embryo for Geno.

I slutten av mars ble det utdannet åtte nye embryoveterinærer fra forskjellige deler av landet. Kurset ble holdt i Trøndelag, hos Eidsmo Dullum på Kvål og på Nortura sitt anlegg i Malvik. Kursholdere var Marja Mikkola, Karolien Desmet og Hans Storlien. Paul Arne Røkke stod for den praktiske tilretteleggingen.


I tillegg var Thor Johan Skaget med på den administrative delen av kurset. Han har erfaring med å legge inn embryo fra før. I følge kursholderne er det en fin gjeng som nå er kvalifiserte til å legge inn embryo.

 

De nye veterinærene og områdene for NRF-embryo er:

  • Sveinung Madland dekker Nord-Østerdalen, Folldal og Røros
  • Renate Kristiansen Visnes dekker Nordmøre og Romsdal
  • Bjørn Erik Østgård dekker Nord-Gudbrandsdalen (sørover til og med Sør-Fron), Ottadalen og Oppdal
  • Annie Haavemoen dekker Gausdal, søndre del av Gudbrandsdalen (til og med Ringebu) og begge sider av Mjøsa sør til og med Ringsaker i øst og Nordre Land og Gjøvik i vest.
  • Erling Mossige dekker Indre Ofoten, nordover til Balsfjord, Nordland vestover til Sortland og Lofoten samt sørover til Saltfjellet
  • Hallgrim Andersen dekker Nord-Hordaland, opp til Voss og sørover mot Osterøy og Bergensregionen.
  • Thorbjørn Nes Hjelle dekker Nordfjord og Sunnfjord-området samt nordover til og med Ørsta og Volda.
  • Ole Johan Jørstad dekker Innherred, nordover til og med Steinkjer og sørvestover mot Fosen.
  • Thor Johan Skaget dekker Nord i Trøndelag fra Steinkjer og nordover, samt Helgeland på forespørsel. 

 

Jon Hølmo sitt område blir overtatt av Renate Visnes og Eiliv Kummen sitt område blir overtatt av Annie Haavemoen.

 

Full oversikt over områder og veterinærer finner du her

 

Innlegg av NRF-embryo

Embryoinnlegg innenfor veterinærdistriktet

Innenfor distriktet som embryoveterinæren kjører i til daglig og innen rimelig kjøreavstand utover dette, er det mulig å legge inn embryo etter naturlig brunst. Mottakerdyret insemineres ikke, men slippes over den naturlige brunsten. Embryoet legges inn på dag 7 etter ståbrunst.

 

Ta kontakt med embryoveterinæren i god tid for å avtale riktig dag for innlegg. Ved innlegg av ett, to eller tre embryo betaler produsenten de reelle kjørekostnadene for ekstrakjøring i forbindelse med embryo innlegget. Også innenfor veterinærdistriktet kan man velge å synkronisere mottakerdyr slik at det kan legges inn flere embryo samtidig.

Embryoinnlegg innenfor embryo-området

Utenfor det distriktet som veterinæren kjører i til daglig, men innenfor veterinærens embryo-område, bør det synkronisere flere mottakerdyr slik at det er mulig å legge inn flere embryo pr tur. Ta kontakt med embryoveterinæren for å avtale tidspunkt og med din lokale veterinær for synkronisering. Dersom det legges inn flere enn 4 embryo på hver gård, betaler produsenten en fast pris inklusive kjøring uavhengig av hvor lang ekstra kjøring som kreves for å legge inn embryo.

Embryoinnlegg utenfor dagens embryo-områder

Det kan også være mulighet for å få lagt inn embryo utenfor de oppsatte embryo-områdene. Dette må i så fall avtales i hvert enkelt tilfelle med Geno.

 

Avhengig av kjøreavstand vil vi være avhengige av at flere naboer går sammen og bestiller embryo som kan legges inn på samme dag. I tillegg til avklaring med Geno må tidspunkt avklares med embryo veterinæren og synkronisering avtales med din lokale veterinær.

Videre utbygging av tilbudet

I løpet av september 2019 skal det utdannes flere embryoveterinærer, slik at vi kan tette flest mulig av de geografiske hullene som er i dag. Det sees også på løsninger for å kunne spesialbestille NRF-embryo på samme måte som for sæd.

 

Les mer om kjøp av NRF-embryo her


Til toppen