Gå til Tekst
Gå til Tekst
NRF-Embryo klare for bestilling

NRF-Embryo klare for bestilling

Embryoskyllingen startet opp 9. mai og de første embryoene er sendt til Trøndelag. Det første embryoet ble lagt inn i mottakerku 6. juni.

9. mai var en historisk dag da de to aller første kvigene ble skylt for embryo på Store Ree.

bilde av de første syv embryoene som ble skylt på Store Ree. 

De første syv embryoene som ble skylt på Store Ree.

 

Neste milepæl var første innlegg av NRF-embryo fra embryoproduksjonen på Store Ree, som ble utført av veterinær Marie Rathe hos Åse og Morten Dretvik i Bratsberg (Trondheim) 6. juni.

Hvilke områder kan kjøpe embryo?

Personell som skal bli gode på å legge inn embryo må ha et visst antall repetisjoner for å opparbeide god kompetanse og få gode resultater. I oppstartsfasen, før vi er kommet opp i full produksjon, kan vi derfor ikke tilby embryo i alle deler av landet.

 

Områdene vi kan tilby embryo er:

  • Haugalandet og Jæren
  • Trøndelag
  • Gudbrandsdalen
  • Østfold
  • Romsdal med omland
  • Sør-Rogaland

I startfasen har nå kun Trøndelag fått tilgang til embryo. De andre områdene får tilgang fortløpende, så snart det er produsert et stort nok antall embryo.

 

Følg med på web for oppdatering om flere områder som får tilgang.

Hva koster det?

Pris for et embryo er kr 500,- ved innlegging. Dersom det blir et vellykket resultat vil det bli etterfakturert kr 1500,- for oksekalv og kr 4500,- for kvigekalv når disse er født og registrert i kukontrollen.

 

Dersom du, etter å ha lagt inn et embryo, sitter igjen med en levende oksekalv, vil den koste deg kr 2000,- pluss utgifter til veterinær for innlegg og kjøring. Sitter du igjen med en levende kvigekalv, vil den koste deg kr. 5000,-pluss utgifter til veterinær for innlegg og kjøring.

 

Blir det ikke et vellykket resultat har forsøket kostet deg kr 500,- pluss utgifter til veterinær for innlegg og kjøring.

 

Prisen for innlegget til veterinær er kr. 1000,- for første innlegg på gården og kr 500,- for påfølgende innlegg. Kjøring kommer i tillegg og vil variere med kjøreavstand.

 

Jo flere embryo som legges inn per besøk, dess billigere blir det per embryo. For å kunne legge inn på flere dyr samtidig kan det være aktuelt med brunstsynkronisering av flere dyr som er egnet for å bære fram et embryo.

 

Les mer om kjøp av embryo her

 

Les mer om embryo i NRF-avlen her


Til toppen