Gå til Tekst
Gå til Tekst
NØK er en kongress for storfeinteresserte i hele Norden, her illustrert med ei glad jente og ku fra Nord-Trøndelag

Nordisk kukongress i Steinkjer

Bønder, forskere og rådgivere fra Island, Finland, Sverige, Danmark og Norge samles til faglige diskusjoner og nettverksbsbygging i Steinkjer fra søndag 27. til onsdag 30. juli.

 

Diskusjonstemaene er mange og store og delt inn i følgende bolker:

  • Utfordringer og muligheter i framtida for landbruket i de nordiske landene og i vår klimasone
  • Nordiske muligheter og dyrevelferd
  • Formidling av verdens nyeste viten på melkeproduksjon 
  • Teknologi, avl og management.

Sosialt nettverk

Kongressen starter med åpning i Borggården på Stiklestad søndag kveld. Forsamlingen skal deretter se Spelet før de drar tlbake til Steinkjer og konferansehotellet.

For ledsagere og barn og unge er det parallelt eget opplegg alle dagen med fagkongress.

Fagkongress

Mandag og tirsdag er det fagkonferanse på HINT for deltagerne mens ledsagerne og barn/unge har egne oplegg.
Tirsdag kveld er det festmiddag i Rådhuset i Steinkjer.

Besøk på norske melkebruk

Onsdag er det fagutferd til ulike melkeproduksjonsbruk og alle samles til slutt på By gard for omvisning, bespisning og avslutning.

Den norske foreningen av NØK ledes av Mari Bjørke i Geno, og hun har sammen med representanter fra både Geno, Tine og Felleskjøpet ansvaret for organiseringen av de vel 100 nordiske gjestene som kommer til Steinkjer disse dagene.

 

Hovedkomiteen for NØK-kongressen 2014 er foran fra venstre Asbjørn Helland, Marit Helland, Mari Bjørke (leder)  og Tone Roalkvam. Bak fra venstre Torgeir Daling, Knut Røflo og Noralv Sandvik. Torill Nina Midtkandal var ikke med da bildet ble tatt.

Hovedkomiteen fra venstre Asbjørn Helland, Torgeir Daling, Marit Helland, Knut Røflo, Tone Roalkvam, Noralv Sandvik og Mari Bjørke. Torill Nina Midtkandal var ikke til stede da bildet ble tatt.

 

Er du interessert i fagprogrammet, kan du finne det her.


Til toppen