Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nedskalering av indekser på grunn av stor avlsframgang

Nedskalering av indekser på grunn av stor avlsframgang

Tradisjonelt har vi nedskalert indeksene ved hver avkomsgransking med påfølgende eliteokseutvalg. Dette er for å unngå at det går «inflasjon» i indeksene.

Denne nedskaleringen eller «devalueringen» skjer i takt med avlsframgangen. Nullpunktet defineres løpende av det vi kaller «skaleringsbase». Der inngår avkomsgranska okser fra de tre foregående år. Tabellen under viser hvordan indekser endrer seg med ny skalering.

 

Indeks med gammel skalerings-base Indeks med ny skalerings-base Ned-skalering
-20 -20,4 -0,4
-10 -10,9 -0,9
-1 -2,3 -1,3
0 -1,4 -1,4
1 -0,4 -1,4
10 8,1 -1,9
20 17,6 -2,4
30 27,0 -3,0
40 36,5 -3,5
50 46,0 -4,0

 

Dersom indeksen var 0 før nedskaleringen, faller indeksen med 1,4 poeng. Fordi spredningen på indeksen har endret seg litt, blir dyr som hadde indeks på 30 nedskalert med 3 poeng til 27. Jo høyere indeksen var, desto større blir nedskaleringa.

Genetisk sett er dyra like gode

Det er svært viktig å presisere at dyra genetisk sett hverken er bedre eller dårligere enn før, men at skalaen er endret. Nedskaleringa skyldes avlsframgang og er derfor svært positivt.

 

Oppdaterte indekser finner du i oksekatalogen på nett

 

Se mer om høye avlsverdier på GS-testa NRF-hundyr her.

 


Til toppen