Gå til Tekst
Gå til Tekst
Tilbud på REDX™ og lavere pris på NRF fra oktober

Tilbud på REDX™ og lavere pris på NRF fra oktober

Styret i Geno har vedtatt nedjustering av sædpris på både REDX™ og ordinær NRF-sæd.

Styret har valgt å justere ned prisen på REDX™ med 50 kroner fra 1. oktober og ut 2018. I tillegg justeres alle kategorier ordinær NRF-sæd ned med 5 kroner fra 1. oktober, for å komme nærmere budsjettert sædpris for året.

 

Kategori

Nåværende pris

Pris fra 01.10.18

1. Tilbudsokser NRF-elite

95,-

90,-

2. NRF-elite t.o.m. avlsverdi 14

160,-

155,-

3. NRF-elite med avlsverdi 15 t.o.m. 19

210,-

205,-

4. NRF-elite med avlsverdi 20 t.o.m. 24

260,-

255,-

5. NRF-elite med avlsverdi 25 t.o.m. 29

310,-

305,-

6. NRF-elite med avlsverdi 30 t.o.m. 34

360,-

355,-

7. NRF-elite med avlsverdi over 34

410,-

405,-

Påslag for kjønnsseparert sæd (gjelder ut 2018)

300,-

250,-


Til toppen