Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nedgang i FS-tallet

Nedgang i FS-tallet

FS-tallet har gått ned de siste årene, fra 59 i 2012 til 54 i 2014. Mulige årsaker til denne negative trenden er sammensatt, blant annet kan endringer i driftsmønster og økende ytelse ha en viss betydning.

Flere faktorer inngår i beregningen av FS-tallet. Ved å se på disse enkeltfaktorene kan det synes som om hovedårsaken til redusert FS-tall er at fruktbarhet i flere tilfeller enn tidligere oppgis som årsak til utrangering.

 

Det er også en svak reduksjon i ikke-omløpsprosent ved 56 dager, og det er en tendens til at avstand fra kalving til siste inseminasjon (KSI) er litt lengre. Avstand fra kalving til første inseminasjon (KFI) er redusert med en dag. Det betyr at inseminasjonsperioden (fra første til siste inseminasjon) i gjennomsnitt har økt fra 23 dager i 2013 til 25 dager i 2014.

 

Trend fruktbarhet 2012 – 2014.

 

2012

2013

2014

 FS-tall

59

55

54

 KFI

84

84

83

 KSI

106

107

108

 I.O-% 56 dager

73,9

73,5

72,4

 

Mulige årsaker til denne negative trenden er sammensatt, blant annet kan endringer i driftsmønster og økende ytelse ha en viss betydning. Dette vil bli analysert nærmere. Det søkes om forskningsmidler for å opprettholde den gode fruktbarheten på NRF-kua.

 

Les mer om kufruktbarhet her


Til toppen