Gå til Tekst
Gå til Tekst
Nå kan du registrere brunst på Tines medlemssider

Nå kan du registrere brunst på Tines medlemssider

Fra 1. desember 2016 blir det mulig å registrere brunst på Tines medlemssider.

Du kan registrere brunststyrke (svak, middels eller sterk) og brunsttegn. «Sliming», «Ridning» og «Står for oppritt» er valgene du kan registrere. I tillegg kan du registrere andre brunsttegn og eventuelt beskrive brunstsymptomene du har observert. Brunstblødning kan også registreres. Registrering av brunst via Web er forbeholdt de som er sertifisert for egenregistrering.

Hvordan registrere brunst og blødning

Logg deg inn på TINE Rådgivning og Medlems nettside. Gå til Registrere og endre data/ Hendelser/Brunst.


Opplysningene vil du i ettertid finne ved å gå til fanen Dyr og klikke eller søke på ønsket dyr for deretter å klikke /åpne hendelsen Brunst. Vil du se alle brunstregistreringer for et ønsket tidsrom, går du til Hendelser/Brust/Tidligere registreringer.

 

klikk på bildet for større bilde.

Brunstrapportering via app

I løpet av kort tid vil det bli mulig å foreta brunstrapportering også via Husdyrkontrollens Kukontrollen-app. Brunstregistreringene vil bli lagret i Kukontrollens Storfedatabank. På sikt er planen at du skal få tilbakemelding om at «Brunst kan ventes». Denne meldingen vil komme 17-18 dager etter at brunst er registrert på et individ.


Til toppen