Gå til Tekst
Gå til Tekst
Deltakerne på Geno Global-samlingen på besøk i besetningen til Stefano Corrini

Møtested Cremona

Geno Globals årlige samling for partnere, selgere og distributører fant sted i Cremona i Nord-Italia 26.-27. juni. 44 personer fra 15 land inkludert Norge hadde to intense, men interessante dager med fag, gårdsbesøk og sosialt samvær.

Det var Geno Italy som hadde ordnet det praktiske rundt samlingen, som ble arrangert på et hotell utenfor Cremona, sør-øst for Milano.

Strategi, okser og Interbull

Daglig leder i Geno Global, Tor-Arne Sletmoen ønsket velkommen og foretok en statusgjennomgang av de ulike markedene for første halvår. Deretter oppfordret han lederne for de ulike selskapene til å dele litt fra sin egen arbeidshverdag.

 

Programmet for øvrig inneholdt en orientering om strategiarbeidet i Geno, siste avkomsgransking og status for eliteoksene, samt en oppdatering fra avlsavdelingen. Wes Bluhm, daglig leder i Geno-UK tok for seg utfordringene i forhold til rangeringen av NRF-okser i Interbull. En gruppe med han selv som en av deltakerne er nå nedsatt for å jobbe spesielt med denne utfordringen.

Gårdsbesøk

Det er dyra og genetikken som står i fokus under alle slike samlinger, og slik var det også denne gangen. Etter lunsj dro hele gruppa på gårdsbesøk til Stefano Corrini, som driver gård med melkeproduksjon en snau times kjøretur fra Cremona. For øyeblikket var det 250 kyr (av om lag 350) som melket. 52 av disse har NRF-far. Vi så blant annet døtre etter både Braut, Nordbø, Øygarden, Motrøen og Skjenaust.

 

Corrini startet med kryssing i sin holsteinbesetning i 2007, og han fortalte at han er svært godt fornøyd med sine NRF-kyr. Også her var det fruktbarhet- og helseegenskapene hos NRF som ble framhevet. Gården fungerer som besøksgård for grupper av bønder og andre interesserte fra mange land som ønsker å se krysningsdyr i produksjon.

Utfordringer og suksess med salg av NRF

Andre møtedagen stod strategien for den internasjonale satsingen mot 2018 på agendaen. Her kom det mange gode innspill fra selgerne i de ulike markedene. En av dem hadde forberedt en presentasjon av sine utfordringer og suksesser med salg av Norsk Rødt Fe.

 

Testversjonen av Genos nye internasjonale web ble også godt mottatt. Den er bygd opp etter samme mal som Geno-webben og vil være klar for lansering over ferien.

 

Tor-Arne Sletmoen oppsummerte to interessante møtedager. Han takket deltakerne for gode innspill og aktiv deltakelse i diskusjonen rundt de ulike temaene som ble presentert, og for den viktige jobben de gjør med å formidle kunnskap om og salg av NRF-genetikk rundt om i verden.


Til toppen