Gå til Tekst
Gå til Tekst
Mo og Øyrane VGS landsvinnere på melkeproduksjon

Mo og Øyrane VGS landsvinnere på melkeproduksjon

Det var elever fra Mo og Øyrane VGS som stakk av med landsvinner-tittelen på melkeproduksjon i årets husdyrtreff-tevling, tett etterfulgt av Hvam VGS.

TINE, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr har igjen kåret landsvinnere og skolevinnere i «Husdyrtreff» – en landsdekkende konkurranse laget for videregående skoler med landbruksfaglig retning.

 

Dette er en unik mulighet for landbruksnæringa å nå fram til husdyrinteresserte ungdommer med dagsaktuelle faglige utfordringer, så vel som basiskunnskaper fra en melkeprodusents hverdag.

Hard konkurranse om landsvinnertittelen

Det ble levert inn svært mange godt gjennomarbeida besvarelser, og juryen hadde litt utfordringer med å peke ut landsvinneren for beste oppgave på melkeproduksjon.

 

Til slutt valgte vi ut besvarelsen til Andreas Akse, Sondre Haugen og Steffen Fjellstad fra Mo og Øyrane videregående skole i Førde som årets vinner. Disse ble tett etterfulgt av Hvam videregående skole.

 

Det var deres grundigere tolking og analyse av kukontrollens årsutskrift som var utslagsgivende for avgjørelsen. Oppgaven framstår ellers som en god, ryddig oppgave som elevene har lagt ned mye arbeid i.

God oppslutning om årets tevling

Årets 36. gjennomføring av Husdyrtrefftevlingen hadde god oppslutning. Om lag 212 elever var påmeldt i år, fordelt på 13 skoler. Hver skole plukker ut og sender inn de beste besvarelser, maks to per produksjon. Juryen vurderte i alt fem oppgaver på fjørfe, åtte på svin, syv på sau, elleve på melkeproduksjon og fjorten på storfekjøtt.

 

Elevene som valgte temaet «storfe – melkeproduksjon» måtte i årets oppgave:

  • Redegjøre for kontrollprogrammet for BRSV og BCoV, samt hvordan en gårdbruker bør forholde seg til dette
  • Diskutere siste nytt innen avlsarbeid med blant annet GS-testing av hunndyr og bruk av kjønnsseparert sæd
  • Beskrive Tines rolle som markedsregulator på melk og reflekter over hvordan landbruket i Norge hadde sett ut uten samvirkeorganisasjonene
  • Analysere et årsresultat fra Kukontrollen. Vår tradisjonelle oppgave gjennom mange år, men et av bondens viktigste styringsdokument, og som derfor ikke kan utelates.

Les mer om husdyrtreff her

 


Til toppen