Gå til Tekst
Gå til Tekst
Mer sommermelk med bruk av REDX™

Mer sommermelk med bruk av REDX™

Fra 1. mai - 15. august har vi kampanje på kjønnsseparert NRF-sæd (REDX™). I samme periode er det også tilbud på NRF-embryo (MbryO™)

Fra 1. mai til 15. august har vi 100 kr rabatt på REDX™ – kjønnsseparert NRF-sæd, og 500 kr rabatt på MbryO™ – NRF-embryo (rabatten er per embryo).

 

Målet med kampanjen er delt:

  1. Stimulere til at det fødes kalver og helst kvigekalver av god kvalitet som i neste omgang kan være bidragsytere til økt andel sommermjølk
  2. Bedre lønnsomhet med bruk av kjønns­separert sæd på de beste dyra i kombinasjon med embryo på de dårligste dyra

Bidrag til mer sommermjølk

Ideen til kampanjen kom fra Geno-tillitsvalgte under høstmøtene, om å koble Geno-produkt opp mot arbeidet for økt mjølkeproduksjon i somme­månedene.

 

Det vil i framtida være en stor fordel å ha flere kviger til å kalve inn i måneder som vil gi stor andel sommermjølk. Målgruppa er derfor ikke de som har høstkalving (de er allerede ferdig med insemineringen), men besetninger med vårkalving i dag og kvigeoppdrettere. Med dagens avlsplan kan vi planlegge gode kombinasjoner med alle okser det er produsert kjønnsseparert sæd på.

God økonomi i bruk av kjønnsseparert sæd

Flere beregninger viser at det er en stor økonomisk fordel å benytte kjønnsseparert sæd på de gode dyrene og kombinere dette med embryo, kjøttfe eller NRF kjøttpluss på de dårligste dyrene. Dekningsbidraget per årsku kan øke opp mot 2 500 kroner.

 

Les hele artikkelen i Buskap 4-2020

 

Les mer om sommermelk-kampanjen her


Til toppen