Gå til Tekst
Gå til Tekst
Uendret medlemskontingent

Uendret medlemskontingent

Genos medlemskontingent for seminåret 2014/2015 er som før kr 1 000,- + mva.

Medlemskontingenten i Geno består av tre deler, medlemskontingent, et årsabonnement av Buskap og en serviceavgift. Serviceavgiften er momsbelagt. Grunnen til oppdelingen er at Geno er lovpålagt å spesifisere merverdiavgift der det er forskjellige behandlingsregler som gjelder. Dette er kun en regnskapsteknisk justering som synliggjøres på fakturaen.

 

Det er som før ikke mulighet til å velge bort noen av delpostene i medlemskontingenten.

 

Postene i medlemskontingenten fordeler seg slik:

 

Kr

Medlemskontingent

100,00

Buskap*

550,00

Serviceavgift*

350,00 + mva

Totalsum

1087,50 inkl. mva

* Fradragsberettigede kostnader


Til toppen