Gå til Tekst
Gå til Tekst
Manglende levering av Buskap

Manglende levering av Buskap

Vi har fått en del tilbakemeldinger om manglende levering av Buskap. Det er tydelig at dette er et problem i enkelte områder. 

Vi oppfordrer derfor til at de som ikke får levert Buskap, sender oss en e-post eller ringer oss og melder fra.


Uten at vi får beskjed har vi ikke mulighet til å klage til distributør slik at feilen kan rettes opp. Vi minner også om at alle melder fra om endring av adresse (det er mange som nylig har fått veinavn og nummer i adressen sin). Dette bør fortrinnsvis legges inn i produsentregisteret. Uten oppgitt veiadresse kan en risikere at Posten slutter å levere.

 

Distribusjon av Buskap 2-2018 starter 5. mars og alle bør ha fått det i postkassen i løpet av en ukes tid.


Til toppen