Gå til Tekst
Gå til Tekst
Mange spennende NRF-okser på gang

Mange spennende NRF-okser på gang

I de nye avlsverdiberegningene som nå er klare har alle NRF-okser fått beregnet ny avlsverdi uavhengig av om de har fulle avkomsgrupper eller ikke. Dette betyr at noen okser er beregnet med varierende grad av avkomsinformasjon, mens de yngste kun har informasjon fra andre slektninger.

Oksekatalogen på web er nå oppdatert med nye resultater

 

Det er to endringer i beregningene denne gangen:

  1. Vi har sett at jurbalanse ikke har hatt den utviklingen som vi ønsker og vi har hatt få okser som har gitt døtre med retning baktunge jur. Optimum for egenskapen er i dag satt på et balansert jur (5 på eksteriørvurderingsskalaen). For å dreie hele kupopulasjonen i riktig retning, har vi endret optimum i retning baktungt inntil vi ser at vi går i riktig retning.
  2. Vekting av delegenskaper på kjøtt har vært slik at vi ikke har fått den nødvendige framgangen for slakteklasse som kvalitetstillegget er rettet mot. Styret i Geno har gjort vedtak om å endre vektene på bakgrunn av nye økonomiske forutsetninger. 

Tabellen viser gammel og ny vektlegging.

Delegenskap

Gammel vekting

Ny vekting

Slaktevekt 60 45
Slakteklasse 20 45
Fettklasse 20 10 

Nye eliteokser vedtas 6. oktober

Eliteokseutvalget skal gjøre sitt uttak i morgen ettermiddag basert på administrasjonens forslag, som du finner under lenken nedenfor. Innspill kan gis på grunnlag av dette forslaget innen klokka 16.00 i morgen.

 

Forslag til NRF-eliteokser fra oktober 2016 

 

I forslaget er okser merket grønt foreslått som eliteokser. Okser merket rosa er okser som er foreslått tatt ut og okser merket gult kan være aktuelle å ta inn ut fra at de har tilstrekkelig sædlager. Hvis noen skulle savne yngre okser fra og med nummer 11816, har ikke disse tilstrekkelig sædlager nå, men blir aktuelle fra februar 2017.


Til toppen