Gå til Tekst
Gå til Tekst
Lena-Valle VGS – landsvinnere husdyrtreff melkeproduksjon

Lena-Valle VGS – landsvinnere husdyrtreff melkeproduksjon

I år var det en gruppe fra Lena-Valle videregående skole i Oppland som leverte den beste oppgaven på melkeproduksjon.

Også i år fikk vi inn mange gode besvarelser på melkeproduksjonsoppgaven. Årets vinnere, Lars Wøien Alhaug og Ola Sjåvik, utmerket seg spesielt med en kunnskapsrik og godt reflektert besvarelse i avlsoppgaven. De viste god kunnskap om avlsteori og praktisk avlsarbeid på besetningsnivå. Juryen fikk også inntrykk av at vinnerne er oppdatert på det som skjer av utvikling og endringer i det sentrale avlsarbeidet.

 

Oppgaven gikk for øvrig ut på å vurdere en årsutskrift fra Kukontrollen samt en praktisk oppgave med tilvekstmåling på kalver. Også her viser besvarelsen at kandidatene har mye kunnskap og forståelse for teoretisk og praktisk melkeproduksjon.

 

Den siste delen var en oppgave om landbrukssamvirkene, der kandidatene viste en god forståelse for hvordan disse fungerer.

 

Husdyrtreff-vinnere Ola Sjåvik og Lars Wøien Alhaug sammen med avdelingsleder Åge Flægstad. Foto: Kristin Mengshoel

 

Vi gratulerer Husdyrtreff-vinnerne!

 

Les mer om hva Husdyrtreff er her


Til toppen